Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Så här påverkas VFU-studenter på sjuksköterskeprogrammet av coronaviruset

För många av Göteborgs universitets studenter har coronaviruset lett till stora förändringar i studielivet. Inte minst för sjuksköterskestudenterna i termin sex som just nu genomför sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Spionen har pratat med Camilla Eide, kursansvarig för studenterna, om vilka förändringar de gjort och på vilket sätt studenterna påverkas. 

Camilla Eide är universitetsadjunkt och kursansvarig för kursen klinisk omvårdnad Sahlgrenska akademin vid GU där den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, ingår. Kursen som Camilla ansvarar för är den sista kursen på sjuksköterskeutbildningen och den som förbereder studenterna på att möta arbetslivet.
– I min kurs examineras studenterna i bland annat tekniker och metoder i omvårdnad vilket innebär att de ska utföra praktiska moment genom övning i kliniskt träningscentrum och på VFU. Studenterna är ofta förväntansfulla inför den här kursen eftersom att de får en chans att förbereda sig inför arbetslivet. De får öva på allt de lärt sig under tidigare terminer och för sista gången göra det tillsammans med en handledare, säger Camilla Eide.

I mitten av mars kom regeringens beslut om att samtliga högskolor och universitet skulle övergå till distansstudier. Det var ungefär vid samma tidpunkt som den första gruppen sjuksköterskestudenter skulle ge sig ut på praktik. Camilla och hennes kollegor fick då snabbt ställa om till de nya förutsättningarna för att kunna genomföra det sista av undervisningen innan studenterna skulle påbörja VFU.
–  Vi fick ställa om och anpassa oss efter riktlinjerna på kort tid. Vi skyndade oss med att spela in undervisningsfilmer med olika metoder innan universitetet stängde. Efter det har vi fortsatt att genomföra en del av undervisning via zoom. Men vissa delar av kursen går inte att göra på distans, säger Camilla Eide.

Camilla berättar att ledningen och övriga från GU tillsammans med vårdverksamheten har ett nära samarbete för att kunna ställa om efter det snabbt skiftande läget. 
– Strax innan den första kullen skulle ge sig ut fick vi besked från infektionsavdelningen att de studenter som tilldelats placering där inte kunde tas emot. De hade fattat ett beslut från arbetsplatsens sida att de inte kunde ha studenter där när det fanns konstaterat smittade. Då fick vi ordna med nya placeringar på andra avdelningar på sjukhuset. I vissa fall har vi även fått flytta fram placeringarna med några veckor för att det ska gå ihop, säger hon. 

Kort efter beskedet från infektionsavdelningen kom rapporter om att misstänkta covid-patienter nu fanns på fler avdelningar och ännu en gång hade situationen förändrats.
– När vi fick veta att smittan var utbredd på fler avdelningar blev det sagt att alla chefer på respektive vårdenhet själva skulle bestämma om studenterna fick vara där eller inte. Det är inte meningen att studenterna ska ha någon covid-patient och det har blivit ett stort problem, såklart, berättar Camilla Eide.

I väntan på besked om patienter testats positivt eller negativt för covid-19 får studenter på drabbade avdelningar genomföra andra arbetsuppgifter som inte innebär kontakt med patienter. För vissa studenter innebär det mindre patientkontakt än vad vad det vanligtvis blir. 
– Studenterna har under tiden fått genomföra andra uppgifter såsom tillbereda läkemedel, gå ronder och skriva vårdplaner. Den här VFU:n kan inte göras på distans och det är jätteviktigt att de får öva på patientmötet med att se helheten, tänka omvårdnadsmässigt och lära sig prioritera. Vissa studenter får möta färre patienter men det finns fortfarande avdelningar där arbetet fortgår som vanligt, säger hon. 

Studenterna har emellertid varit förstående och samarbetsvilliga även om sjukfrånvaro och omplaceringar oroat dem för att de inte ska bli godkända eftersom att kursen kräver nästan absolut närvaro. Samtidigt måste de följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom. 

– Studenterna är oroliga för att de ska bli sjuka och för att de ska missa mycket och därmed inte uppnå lärandemålen. Vanligtvis är vi noga med att de inte ska missa något men nu är läget annorlunda och även om de är borta ett par dagar är det viktigaste att de kan visa att de uppnår målen. Men här har vårdverksamheterna varit flexibla och hjälpsamma, de har förlängt praktiken och lagt till extra dagar när studenterna kommit tillbaka och i vissa fall även efter VFU:ns stopp.

 – Det är naturligt att studenterna är oroliga eftersom det kräver en del pusslande av vårdverksamheten och akademin att hitta nya platser. Det är inget som växer på träd i vanliga fall och speciellt inte nu när klassen är ovanligt stor med över 100 studenter. Men vi gör allt vi kan för att de ska få alla sina moment gjorda för att få sin examen och legitimation, säger Camilla.

Till hösten kan antalet utbildningsplatser vid sjuksköterskeutbildningen bli fler. När antagningen inför höstterminen stängde hade universiteten ett ovanligt högt söktryck och man kunde se en stor ökning till landets vårdutbildningar. Camilla tror att ökningen beror på att många i och med coronakrisen har insett värdet av sjuksköterskeyrket.
– Jag tror att sjuksköterskeyrket har värderats upp i samhället och att man äntligen förstår varför det är så viktigt. Jag tror även att den här studentkullen som tar examen i vår känner att de är viktiga och att de gör skillnad med sitt yrke, säger Camilla Eide.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.