Foto: Johan Wingborg/GU.

Sista ansökningsdag till höstterminen 2020

Imorgon, onsdag den 15 april, är sista dag att ansöka till höstens kurser och program. Men redan nu ser universitets- och högskolerådet, UHR, en ökning av antalet anmälningar.

Imorgon kl. 24:00 stänger ansökan till höstens högskoleutbildningar, men redan nu kan man, både på nationell nivå och vid Göteborgs universitet, se en ökning av antalet anmälningar inför höstterminen. Enligt universitets- och högskolerådet, UHR, har hittills 215 000 anmält sig till höstens utbildningar vilket är en ökning med fem procent jämfört med hösten 2019. 

Även antalet ansökningar till sommarkurser har ökat på lärosätena runt om i landet. Totalt har anmälningarna till sommarkurserna ökat med 22 procent jämfört med tidigare år. Det är, enligt UHR:s generaldirektör, Karin Röding en effekt av det rådande läget och osäkerheten på arbetsmarknaden till följd av corona-virusutbrottet. 

Med anledning av virusutbrottets effekter på arbetsmarknaden har regeringen föreslagit att UHR ska öka antalet platser vid Sveriges universitet och högskolor med 9300 fler platser till höstterminen 2020. Göteborgs universitet har lämnat besked till regeringen att de kan bistå med 1600 - 1700 extra utbildningsplatser, det berättar Peter Tellberg som är ekonomichef vid GU och ansvarig för att sammanställa svar på regeringens uppdrag om möjlighet till ökat antal utbildningsplatser.
– För både sommarkurserna och hösten har vi redan nu sett ett ökat söktryck. De studenter som lämnar gymnasiet och planerade att åka ut och resa eller ta ett sommarjobb kanske börjar plugga istället och det bidrar till ytterligare sökande, säger Peter Tellberg. 

UHR uppmanar de som tänkt söka in till höstens kurser och program att inte vänta med sin ansökan till sista anmälningsdag då söktrycket i år väntas bli hårdare än vanligt.

 Anmälan till höstens kurser och program görs på antagning.se senast den 15 april kl. 24:00. För den som inte vill vänta med studierna till hösten finns nu möjlighet att söka in till årets sommarkurser som nu är öppna för sen anmälan med ytterligare 6000 platser.  Lycka till!

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.