Foto: CSN

CSN - nya regler och villkor att hålla koll på

Smittspridningen av det nya coronaviruset har lett till stora förändringar i studiesituationen för alla studenter vid landets universitet och högskolor. Centrala studiestödsnämnden, CSN, har infört en rad nya regler och villkor för studiestödet. Vad gäller egentligen om du vill gå in och arbeta i vården eller om du blir sjuk? Spionen har samlat alla nya regler som är bra att hålla koll på.

Studiestöd om skolan stänger 

Sedan mitten av mars får alla studerande behålla sina studiemedel oavsett om skolan stänger eller ställer om till distansstudier. De nya villkoren gäller för studerande på högskolor, universitet, gymnasieskolor och yrkeshögskolor men gäller även för de som studerar utomlands.

Fribeloppet avskaffas

Fribeloppsgränsen tas tillfälligt bort under 2020 för att underlätta för svenska studenter att gå in och arbeta inom vården och andra samhällsbärande sektorer under coronakrisen utan att gå miste om sitt studiemedel. Studenter som tidigare meddelat CSN om höga inkomster, enligt de tidigare reglerna för fribelopp, kommer att få ett nytt beslut om studiestöd utifrån de nya reglerna samt ett högre belopp i studiemedel resten av året. Även personer som blivit arbetslösa i samband med coronakrisen och som vill börja studera kommer att få möjlighet till fullt studiemedel oavsett om inkomsterna varit högre än fribeloppet.

 

Om studieresultaten påverkas

Om studieresultaten påverkas på grund av att skolan inte kunnat bedriva undervisning under coronapandemin kommer CSN att ta hänsyn till det. Men det gäller då att kunna visa upp ett intyg från skolan som styrker det. Det kan till exempel handla om att prov och examinationer behövt ställas in eller skjutas upp och att du därför inte har klarat tillräckligt med poäng.

Vid sjukdom 

Om du blir sjuk under tiden som du studerar ska du anmäla det och hur du gör det beror på om du studerar i Sverige eller utomlands.

För den som studerar i Sverige och har studiemedel ska sjukanmälan göras till Försäkringskassan. Är man sjuk i längre än fjorton dagar kräver Försäkringskassan vanligtvis ett läkarintyg. För mer information gällande detta uppmanar CSN att kontakta Försäkringskassan. För den som studerar utomlands och blir sjuk ska sjukanmälan göras till CSN. Även CSN kräver ett läkarintyg eller annat intyg från sjukvården i studielandet eller Sverige. Intyget måste inte vara utfärdat medan du är sjuk utan kan ha utfärdats i efterhand.

VAB

För studerande föräldrar ska vård av barn (VAB) anmälas till CSN genom att ringa eller mejla till CSN redan från första dagen som man är hemma med barnet. Från och med den åttonde vårddagen måste du kunna visa upp ett läkarintyg eller annat intyg från vården som styrker att ditt barn är sjukt.

Resa hem från utlandsstudierna

För den som studerar utomlands med studiemedel och vill resa hem rekommenderar CSN att man i första hand försöker boka om hemresan till tidigare avgång. Om det inte går att boka om biljetten kan man ansöka om ett merkostnadslån från CSN för att bekosta hemresan. Du kan även kontakta ditt försäkringsbolag, om du har en studerandeförsäkring, för att se om försäkringen täcker kostnaderna.

Svårt att betala tillbaka studielån

Om din ekonomi eller arbetssituation påverkats på grund av coronakrisen och du får svårt att betala på ditt studielån kan du ansöka om att ändra månadsbetalning, flytta fram en månadsbetalning eller ansöka om att betala mindre. De som för tillfället har svårt att betala tillbaka på studielånet kan välja att flytta fram en betalning i Mina sidor på CSN:s hemsida. På mina sidor kan man även ansöka om att få betala mindre under en tid om man fått en lägre inkomst. Saknar man helt inkomst kan man ansöka om att få betala mindre med hänsyn till synnerliga skäl. Ansök via CSN:s e-postformulär och redogör för din ekonomiska situation.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.