Foto: Pixabay/CC00.

En krissitation som samordnats på distans

Över 400 GU-studenter befann sig runtom i världen, enligt International Centre, IC, när coronaviruset började sprida sig. Hur de mår, om de stannar eller lämnar, om de universitet de finns vid håller stängt eller öppet och om de kan plugga på distans blev de frågor som snabbt skulle bockas av och sammanställas. 

Lisa Broadwell är internationell handläggare på International center. Hon ingår i universitetets arbetsgrupp som hanterar operativa frågor kring coronaviruset. GU:s utbytesavtal är många - inomeuropeiska, utomeuropeiska, universitetsövergripande eller de på fakultets- och institutionsnivå.  Trots den splittrade bilden kraftsamlade samtliga ansvariga och var snabba med att återkoppla för att ge en samlad bild av situationen.
– Alla studenter finns inte i våra mobilitetssystem. Därför skickade vi på IC, i samband med vårt  första utskick till de universitetsgemensamma studenterna och till exempel Erasmus plus-studenterna, samma information vidare till fakultet och institutioner för att de i sin tur skulle kunna sprida till sina studenter och samla in information, säger Lisa Broadwell. 

Situationen var helt ny för alla och nästan varje fall hanterades individuellt. Flera partneruniversitet återkopplade med information om att de kunde erbjuda studenter att stanna och plugga på distans, men några studenter kallades hem av sina hemländer.
– Det som är så annorlunda nu är att vi hanterar en pandemi, att det är globalt, och påverkar alla aspekter av vår verksamhet, både lokalt och internationellt. Jag tycker att GU har haft en bra verksamhet för krishantering sedan tidigare, men nu jobbar vi mer centralt med att samla information och det gör det lättare att samordna allt, när frågorna finns mer centralt. Vi kan arbeta snabbt och tätt över hela verksamheten.

Krisrummet 02 1Lisa Broadwell i röda rummet där cornagruppen vid GU arbetar. Foto: Johan Wingborg/GU.

Studenterna har mått väl, efter omständigheterna och snabbt återkopplat och uppdaterat om var de finns och hur de kommer att göra. För de studenter som gjort sitt utbyte inom ramarna för Erasmussamarbetet har förutsättningar blivit mer flexibla. 
– Till exempel har de avtal som skulle slutat i samband med vårterminen förlängts och Inom Erasmus plus mobilitetsprogram, finns det nu flexibilitet för studenter, till exempel att studera eller arbeta på distans och behålla Erasmus stipendiemedel, något som inte varit möjligt tidigare.

Ansökningsprocessen inför hösten är, mitt i alla ovisshet, i full gång. Studenter har hört av sig med frågor om hur att gå vidare - kommer höstens utbyten att bli av? En fråga som ingen i dagsläget har svar på, men som IC gjort sig redo för att hantera.
– När det gäller utbytesstudier så är vi redo att bara dra igång. De olika antagningsprocesserna pågår just nu. Vi har gått över till att möta studenterna via videosamtal och förberett dem på samma sätt som tidigare. Men vi har sagt att de ska ha en backup-plan. Antingen att fortsätta sina studier på GU eller planera för andra universitet, då utan garantier för inte heller vi vet ju när alla karantäner och flygförbud hävs. Vi står dock redo för vilket beslut som.

 

Utbytet i siffror

I början av mars fanns ca 400 studenter utomlands.

I slutet av mars närmare 250.

Antal inresande studenter till GU var ca 500.

I slutet av mars ca 390 (eventuellt färre då fler hade planerade hemresor).

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.