Foto: Natalie Greppi/ GU bildbank.

Delar av konstnärliga fakulteten kan komma att öppna

Institutionerna vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet ser nu över möjligheten att öppna upp lokaler för en del studentgrupper då vissa kurser och delmoment inte kan genomföras på distans.

Tidigare i veckan rapporterade Konstfack i Stockholm och Umeå Konsthögskola att de trots införandet av obligatoriska distansstudier öppnar upp verkstäder för sina avgångsstudenter. Sedan den 18 mars har samtliga högskolor och universitet i Sverige ställt om till fjärr- och distansundervisning efter regeringens rekommendationer. 

Även Göteborgs universitets samtliga fakultet ställde om till distansundervisning men nu ser delar av Konstnärliga fakulteten över möjligheten att öppna upp lokaler. Hans Ekelund är utbildningsledare för HDK-Valand vid Konstnärliga fakulteten vid GU, han berättar att det just nu pågår en kartläggning av vårterminens kurser för att se över vilka kursmoment eller lärandemål som inte går att genomföra eller examinera på distans. 
– Om vi har möjlighet att öppna delar av verksamheten kommer detta ske utifrån behoven som identifieras i kartläggningen och vi kommer att behöva prioritera vissa studentgrupper. Eventuella undantag från distansstudier måste sedan godkännas av rektor, säger Hans Ekelund. 

I samband med kartläggningen berättar Hans Ekelund att de även ser över ytterligare säkerhetsrutiner samt följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
– Om vi kommer att öppna delar av verksamheten så måste detta ske på ett kontrollerat och säkert sätt så att även vi i fortsättningen bidrar till minskad smittspridning. I sådana fall kommer det endast vara för prioriterade studentgrupper och för vissa delar av verksamheten. Studenterna kommer inte kunna vara där samtidigt och det kommer så klart utarbetas särskilda säkerhetsrutiner, säger han. 

Fakulteten ända sedan övergången till distansundervisning arbetat med att se över hur studenter kan tillgodoräkna sig den utbildning de ursprungligen sökt till. Tillgången till lokaler är ett exempel på det, något studenter också efterfrågat efter omställningen.
– De konstnärliga utbildningarna är väldigt beroende av sina verkstäder och studentarbetsplatser. Vi vill inget hellre än att återgå till normala arbetsformer men vi har samtidigt ett ansvar att inte bidra till ökad smittspridning, säger han. 

Att förlägga utbildningen på distans har hittills fungerat bra även om det inneburit en del utmaningar. 
– Lärarna har haft en vecka på sig att ställa om sin undervisning till distansundervisning och mitt intryck är att det fungerat väldigt bra samt att det finns en stor förståelse från studenterna för att undervisningen blir annorlunda utifrån den rådande situationen. Men självklart är det svårt att inte ha tillgång till de verkstäder och andra resurser som skolan vanligtvis erbjuder. Våra verkstäder och arbetsplatser, och även det gemensamma samtalet är viktiga bitar i konstnärlig utbildning, säger Hans Ekelund. 

Eftersom att en del utbildningar och kurser kräver intervjuer och slutprov har även antagningen till hösten påverkats av övergången till distansarbete- och studier. 
– De program som använder sig av intervju genomför dessa på distans istället. Program som tidigare genomfört slutprov på campus har anpassat dessa så att de kan genomföras på distans, berättar Hans Ekelund. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.