Foto: CSN.

Fribelopp för vårdstudenter avskaffas tillfälligt

Fribeloppsgränsen avskaffas tillfälligt under 2020 för att underlätta för svenska vårdstudenter att gå in och arbeta inom vården under coronakrisen.

Genom att tillfälligt ta bort fribeloppet kan nu studenter vid landets vårdutbildningar gå in och arbeta i vården och andra samhällsbärande sektorer under coronakrisen utan att gå miste om sitt studiemedel.

Förslaget om att slopa fribeloppsgränsen togs av regeringen den 30 mars och kommer att gälla tillfälligt under hela 2020 meddelar Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Tidigare regler har inneburit att studenter med studiemedel som samtidigt tjänar mer än Centrala studiestödsnämndens fribelopp, på strax över 90 000 kronor per termin, inte har rätt till lika mycket studiebidrag eller lån. 

De studenter som tidigare meddelat CSN om höga inkomster, enligt ordinarie regler för fribelopp för 2020, kommer att få ett nytt beslut om studiestöd utifrån de nya reglerna samt ett högre belopp i studiemedel under resten av året.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.