Foto: Violetta Kovacka, Pexels/CC00.

Olycksfallsförsäkring gäller inte vid distansstudier

 I och med införandet av fjärr- och distansundervisning är du som student inte längre försäkrad av den olycksfallsförsäkring som Kammarkollegiet står för och som du i vanliga fall omfattas av.

Som student vid Göteborgs universitet är du under skoltid försäkrad genom Kammarkollegiet både när du vistas i skolans lokaler och område. Du omfattas även av olycksfallsförsäkringen när du reser till och från skolan eller när du befinner dig på praktik eller en arbetsplats som ditt lärosäte har godkänt. 

Efter att landets samtliga lärosäten, inklusive Göteborgs universitet den 18 mars ställde om till distansundervisning, med anledning av risken för smittspridning av covid-19, sker nu studier i allt större utsträckning i studenternas hem. Eventuella skador som skulle kunna ske i hemmet i samband med studier täcks därför inte av Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring. Erland Törngren är enhetschef på Kammarkollegiets försäkringsavdelning och menar att det är lika viktigt nu som förr att ha en hemförsäkring.
– Med de nya bestämmelserna är det extra viktigt att ha en hemförsäkring eftersom att de allra flesta studenter kommer att tillbringa mer tid i hemmet än förut. Rekommendationen är som alltid att alla studenter ska ha en hemförsäkring och i den, eller separat, teckna en olycksfallsförsäkring. Vi vet att en del studenter inte tänker på det förrän olyckan är framme, säger Erland Törngren.

Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring gäller för studenter vid samtliga universitet och högskolor i Sverige och kan bland annat täcka vårdkostnader eller ersätta utebliven inkomst om du som student inte kan arbeta på grund av en skada som skett i samband med dina studier.  

När universiteten återgår till vanlig undervisning eller om situationen med distansstudier blir långvarig är det ännu ingen som vet. Kammarkollegiet har i nuläget inga planer på att utöka försäkringsskyddet. Ett sådant förslag måste i så fall komma från regeringen.
– Om det blir någon förändring så kommer det förmodligen se likadant ut för studenter som för de anställda som arbetar hemifrån. Det är därför viktigt att vara medveten om vad det är som gäller. Arbetsskadeförsäkringen som AFA står för täcker enbart skador som sker i samband med att man utför arbetsuppgifter och täcker till exempel inte skador som sker under arbetstid men som inte är arbetsrelaterade, säger Erland Törngren.  

Han fortsätter:
–  Om det sker en skada i samband med att du kokar kaffe eller om du plockar ur diskmaskinen under tiden en universitetsanställd arbetar hemma på distans så gäller inte arbetsskadeförsäkringen. Då är det istället olycksfallsförsäkringen/hemförsäkringen som gäller även om du behöver kaffe när du jobbar. 

Trots att GU har ställt om till distansstudier finns det ändå studenter som behöver vistas i skolans lokaler. Erland Törngren berättar att de studenterna omfattas av Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring precis som vanligt. 
– De studenter som läser utbildningar där till exempel praktiska moment ingår och som på grund av det behöver vistas i skolans lokaler omfattas fortfarande av Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring när de är på plats i skolan.

 

Kammarkollegiets försäkring för studenter vid universitet och högskolor

Studenter vid samtliga universitet och högskolor omfattas av Kammarkollegiets olycksfallsförsäkring under skoltid/praktiktid i Sverige. Den gäller under skoltid i högskolans lokaler. Den gäller även under skoltid på ett lärcenter där studenten deltar i utbildningen med lärare eller online. Den gäller inte i hemmet, på stadsbibliotek osv. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid distansstudier. 

Kammarkollegiets försäkring omfattar även studenter som befinner sig på utbytesstudier utomlands. Tryck här för att läsa mer om vad som gäller för utresande utbytesstudenter.

 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.