Foto: Johan Wingborg/GU.

Endast ett Servicecenter öppet för besök

Med anledning av coronaviruset och risken för smittospridning har GU stängt fyra av sina fem Servicecenter. Servicecenter i Vasaparken är det enda som håller öppet för besök.

På Göteborgs universitets fem Servicecenter får du som student hjälp med bland annat frågor om studieintyg, ditt GU-kort, frågor om dina studentkonton och information om universitet och dina studier. Nu bantas den fysiska tillgängligheten kraftigt med anledning av coronavirusets spridning och omställningen till fjärr- och distansundervisning.

Omställningen har dock inte medfört något större tryck på centret varken fysiskt eller via de digitala forum.
– Det har varit några fler frågor från studenter som behöver komma igång med sina digitala konton på Canvas och Studentportalen. Men frågorna om själva coronautbrottet i sig har varit få, säger Frida Söderström samordnare för Servicecenterns verksamhet.

Att svar på de allra vanligaste frågorna finns sammanställda och tillgängliga på Studentportalen och det att varje institution informerat sina studenter om vad som gäller kan vara en förklaring till varför inte fler studenter hör av sig.

För den som fortfarande har frågor och behöver hjälp håller Servicecenter öppet via e-post och telefon.
– Vi finns som vanligt på e-post, webbformulär och telefon. De allra flesta frågor går att hantera den vägen och endast ett fåtal ärenden kräver ett faktiskt besök, säger Frida Söderström.


Mer info om öppettider och kontaktuppgifter hittar du här

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.