Foto: Pexels/CC00.

Så här hanterar du omställningen till distansstudier

För Göteborgs universitets studenter ser numer vardagen annorlunda ut - föreläsningar, seminarium och grupparbeten har flyttats från universitetets lokaler till digitala plattformar. Hur gör man för att hålla igång studiemotivationen på hemmaplan och vad kan man göra om oron för Covid-19 tar över? Spionen har pratat med Ann-Sophie Lindqvist Bagge, docent, legitimerad psykolog och universitetslektor i hälsopsykologi, om hur att hantera den nya tillvaron och eventuell oro.
 

Den 18 mars införde Göteborgs universitet, efter regeringens rekommendation, fjärr- och distansundervisning. För de drygt 50 000 GU-studenterna ser studentlivet annorlunda ut nu än för en vecka sedan. Samtidigt står Sverige inför en extraordinär situation med det nya coronavirusets spridning och effekter i samhället. Att känna oro till följd av den rådande situationen är något som är helt naturligt enligt Ann-Sophie Lindqvist Bagge, legitimerad psykolog och universitetslektor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet.
– För de allra flesta är en viss oro fullt naturlig och hanterbar och behöver inte dämpas. Det svåra för vissa individer är att inte låta oron ta över, med resultatet att det är svårt att njuta av aktivitet som man tidigare uppskattade eller att koncentrationsförmågan blir så påverkad att det blir svårt att utföra viktiga uppgifter för att vardagen ska fungera, säger Ann-Sophie Lindqvist Bagge.

I de fall där oron tar över är det viktigt att få kontroll över den med hjälp av samtalsstöd.
– Om oron över smitta tar över den egna förmågan att fungera så rekommenderas studenter att kontakta Studenthälsovården för vidare rådgivning.

Oavsett om man känner stark oro eller inte menar hon att det är viktigt att alla tar till sig forskningsgrundad fakta och myndigheternas rekommendationer. 
– Det gäller nu, som vid så många andra tillfällen när vi känner oss hotade, att försöka ta in sansade och forskningsgrundad fakta för att kunna värdera hotet. Detta kan generellt vara svårt men extra svårt när massmediala kanaler pumpar ut alarmerande fakta. I dessa tider har massmedia såväl som andra aktörer och medmänniskor ett ansvar att inte sprida panik.

Att ställa om till distansstudier kräver mycket arbete av både lärare, kursansvariga och studenter, men alla har ett ansvar att försöka göra det bästa av situationen.
– Det kan vara svårt för studenterna att hålla studietakten och studiemotivationen uppe om det inte finns en given och fast studiestruktur. Det kan hjälpa att göra upp ett schema för att försöka efterlikna den tidigare strukturen. Att komma ihåg det slutgiltiga målet med sin utbildning kan bidra med viss motivation. 

Även om situationen för tillfället inte är en normal vardag och kräver omställning av beteenden hos de allra flesta är det viktigt att fortsätta hålla rutiner och hitta på roliga aktiviteter. 
– Då de allra flesta mår bra av att hålla en viss rutin kan det vara ett råd till att försöka hålla ett vardagslunk som passar rådande rekommendationer från politiker och expertmyndigheter. Kom ihåg att i vardagslunken även göra det som är roligt och stimulerande. 

Den nya situationen som vi står inför är en påfrestning för alla i samhället och kräver att alla försöker hantera efter bästa förmåga menar Ann-Sophie Lindqvist Bagge.
– Det gäller att vara sansad och tänka att detta är en period vi kommer behöva gå igenom. En lagom dos stress är bra men blir stressen för hög är den kontraproduktiv för studieprestationer, då kan man behöva hitta strategier antingen på egen hand eller genom hjälp av psykolog för att hantera stressnivån. 

Hon fortsätter:
– Kom ihåg att detta är en extraordinär situation och att begränsningen i social kontakt endast gäller för en begränsad period. 
 

Studenthälsovården vid GU

Här hittar du kontaktuppgifter till Feelgood som är ny leverantör av GU:s Studenthälsovård.


Fler artiklar i ämnet:
"Ny studenthälsovård för Göteborgs universitets studenter"

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.