Montage: Pixabay/Pexels CC00.

Så här påverkas dina studier av Covid-19

Med anledning av den nya virussmittan covid-19 ställer nu Göteborgs universitet om sin verksamhet för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Detta efter att regeringen igår uppmanat samtliga universitet, högskolor samt gymnasieskolor att införa fjärr- och distansundervisning. För dig som student kommer vardagen att se annorlunda ut men du kommer fortfarande att kunna genomföra dina studier. Spionen har sammanställt de nya riktlinjerna och hur du påverkas.

Distansundervisning
Med de nya bestämmelserna om distansstudier kommer din undervisning att flyttas från undervisningssalar och istället ske via olika digitala läroplattformar. Omställningsarbetet till att övergå till digital undervisning påbörjas idag den 18:e mars och ska vara genomfört på alla kurser senast den 26:e mars. Handelshögskolan som sedan i början av veckan påbörjat distansundervisningen meddelar att undervisningen bedrivs på distans under resten av vårterminen.

För de utbildningar där det förekommer moment som måste ske på plats kommer respektive kursansvarig att informera berörda studenter. Information om vad som gäller för respektive kurs kommer att meddelas via studentportalen Canvas.
 

Tentor
Med anledning av att distansundervisning införs för samtliga utbildningar har rektor Eva Wiberg beslutat att alla salstentor ska ersättas med andra examinationsformer där det är möjligt. För frågor som rör salstentor hänvisas studenter att kontakta kursansvarig.

Studiemedel
Regeringen meddelar att studenter får behålla studiestödet när skolor stänger på grund av Coronaviruset. Om ditt lärosäte inte kan erbjuda distansundervisning, om du till exempel studerar utomlands, har du rätt att behålla ditt studiestöd.

Utbetalningarna från Centrala studiestödsnämnden, CSN, kommer att fortsätta som vanligt men de studenter som väljer att avbryta sina studier kommer att förlora rätten till studiestöd. I de fall behöver studenten själv kontakta CSN. För mer information kring studiemedlet, besök CSN:s hemsida.

Bibliotek
Universitetsbiblioteken kommer fortsättningsvis att hålla öppet men på grund av de nya bestämmelserna kan öppettider och möjlighet till erbjuden service att ändras eller begränsas. Bland annat har samhällsvetenskapliga biblioteket nya öppettider - måndag till fredag mellan 12:00 -16:00. Följ länken för att se öppettider för respektive bibliotek.

Tillgänglighet
Trots införandet av distansundervisning kommer vissa delar av universitetets lokaler att fortsätta ha öppet. Detta för att kunna erbjuda studenter som har behov av datorer och bra uppkoppling möjlighet att genomföra sina studier. Beslut om vilka institutioner som kommer att informeras löpande. 

I nuläget är Handelshögskolan är en av de fakultet vid GU som kommer att hålla allmänna utrymmen och datorsalar kommer öppna. Bland annat är datorsalarna på Handelshögskolan plan D4 fortfarande tillgängliga. 

Verksamhetsförlagd utbildning
Studenter som under vårterminen genomför verksamhetsförlagd utbildning, VFU, uppmanas att utföra den så långt som det det är möjligt. De ansvariga institutionerna jobbar för närvarande att utveckla anpassade distansupplägg så att studenter som av olika anledningar inte kan genomföra sin VFU som planerat inte ska drabbas. Bland annat berörs lärarutbildningarna och sjuksköterskeutbildningen av de nya bestämmelserna kring VFU. 

Utbytesstudier
De studenter som befinner sig utomlands på utbytesstudier uppmanas att kontakta sin institution och följa de riktlinjer som utbytesuniversitetet ger. Studenter som väljer att avbryta sina utlandsstudier ska anmäla detta till sin institution.

I de fall där studenter tvingats avbryta sina utbytesstudier och på grund av detta behöver hjälp med boende kan GU erbjuda tillfällig studentbostad under vårterminen. Studenter uppmanas att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information samt hjälp. 

Gällande utbytesstudier till höstterminen 2020 har universitetet ännu inga svar på hur de kan komma att påverkas. Studenter uppmanas att kontakta sin institution för dialog.

Antagningsprov
Det nya distansupplägget innebär att att alla antagningsprov under vårterminen kommer att ställas in. Personer som sökt utbildningar där antagningsprov är ett krav kommer att få möjlighet att genomföra provet vid ett senare tillfälle. Berörda personer kommer att kontaktas av respektive institution.

Stöd
Om du som student känner dig orolig och stressad med anledning av virusutbrottet kan du vända dig till studenthälsovården eller studentprästerna för stöd. Allmänna frågor om Covid-19 hänvisas till 1177.

 

Övrig information:

Fortfarande gäller de nationella riktlinjerna om att varje enskild individ bär ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Alla personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå från sociala kontakter. Håll god handhygien och håll avstånd till personer som hostar och nyser.

Göteborgs universitet avråder alla studenter och anställda från utlandsresor fram till den 31 maj och uppmanar även till att undvika inrikesresor under perioden. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.