Samtliga universitet uppmanas ställa om till distansundervisning

Regeringen meddelar att samtliga lärosäten, inklusive Göteborgs universitet, samt gymnasier, vuxenutbildningar samt högskolor från och med imorgon uppmanas införa distansundervisning. Som student behåller man sitt studiemedel och regeringen tittar på möjligheten att samtliga studiemedel för den pågående perioden inte ska behöva återbetalas. GU följer regeringens uppmaning. 


– Rektorn kommer under eftermiddagen fatta ett övergripande beslut om att regeringens uppmaning till distansundervisning i möjligaste mån följs fullt ut. Vårt budskap och inriktning är den att rekommendationerna följs, säger Jörgens Svensson, GU:s säkerhetschef som leder arbete med universitetets krisledningsgrupp.

Universitetet stänger dock inga dörrar och undantag kan komma att göras i enskilda fall. Hur dessa hanteras ska varje enskild del av verksamheten ta ansvar för men så småningom kan det vara läge att fatta nya beslut.
– Vi vet till exempel att studenterna på Sahlgrenska som är ute på olika kurser nu skickas hem från sjukhusen. Alla studenter kanske inte heller har tillgång till en dator och måste därför hjälpas att ta del av ett distansupplägg. Det är bara några exempel på vilka beslut respektive verksamhet kommer att få fatta själva, säger Jörgen Svensson.

 Tentamenssalen på Viktoriagatan stängs och universitet hänvisar till digitala tentor. Men även här gäller att vare verksamhet anpassar sig efter rådande förutsättningar och säkerställer att de undantag om eventuellt måste göras är säkra för alla att ta del av. 

 Närmast träffas dekanerna i ett krisledningsråd och därefter ska besluten ut i verksamheten. Universitetet fortsätter att ha en konstant beredskap och är beredda att fatta nya, även enskilda beslut så snart det behövs.
– Vi visste att det här skulle komma i någon form och har förberett oss för det på PIL-enheten, IT-enheten med flera. Hittills har man tagit egna initiativ utöver rekommendationerna, dock är det upp till varje enhet nu att utöver de övergripande direktiv och beslut som finns, att ta egna beslut med ledorden att primärt förhindra smittspridning, säger Jörgen Svensson. 

Utöver beslut om distansundervisning meddelade regeringen att de studenter som nu påverkas av beslut till följd av coronaviruset behåller sitt studiemedel samt att regeringen tittar på möjligheten att samtliga studiemedel för den pågående perioden inte ska behöva återbetalas. 

De studenter som är utomlands omfattas av samma beslut. Respektive lärosäte fattar beslut om hur att hantera sina egna utbyten och om man kallar hem studenter eller inte. Just nu har GU inte ett generellt beslut kring det, men inga nya studneter skickas på studier förlagda utomlands. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.