Montage: Pixabay/Pexels CC00.

VFU ska genomföras så långt som möjligt - distansupplägg ses över

I spåren av spridningen av coronaviruset, var många av de studenter som nu gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, oroliga för hur eventuell nödvändig frånvaro skulle påverka bedömningen av kursen. VFU-kursen har krav på nästan absolut närvaro för att kursen ska bli godkänd och en underkänd kurs går inte att söka nytt studiemedel för. Nu meddelar den ansvariga enheten att man ser över hur att i möjligaste mån ska kunna ställa om till ett distansupplägg, men att studenter så långt som möjligt ska kunna genomföra VFU:n efter ordinarie upplägg.

– Det som vi får göra att säkra att det inte blir smittspridning. Då måste vi erbjuda ett alternativ och vi har diskuterat hur det ska utformas. Detta gäller också om skolor behöver stängas. Programmen och VFU-kursansvariga institutioner kommer att arbeta för att i möjligaste mån utveckla anpassade distansupplägg, vilket är en stor utmaning. Att göra VFU handlar om att interagera med massa funktioner och personer. Vi säger att vi ska försöka lösa det så gott det går och vi måste vara pragmatiska i det här läget, säger Anna Brodin, chef Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande utbildning.

För vårterminen rör det sig om totalt 1900 studenter som gör sin VFU på någon av Lärarprogrammets olika delar. Även Sahlgrenska akademin kommer att se över och uppdatera information om hur de studenter som är ute på kurser förlagda inom vården ska hantera situationen. Men för de nästan 2000 studenter som omfattas av direktiven från lärarprogrammen kommer ytterligare info under eftermiddagen.
– Vi har haft ett möte med alla lärarprogram som har VFU, här vid GU. Där har vi enats om hur vi ska hantera situationen. Vi kommer att publicera information på studentportalen under måndag eftermiddag. Men det är ett ytterst speciellt läge som vi förhåller oss till. Vår utgångspunkt är att de studenter som nu under våren har en VFU-placering på skolor och förskolor som håller öppet ska genomföra sin VFU efter ett ordinarie upplägg, säger Anna Brodin.

Hon tillägger:
– Den stora och viktiga frågan är att hindra och minska smittspridning. Den viktigaste signalen är att studenten inte ska vara på VFU om man är sjuk, ska sitta i karantän eller tillhör en så kallad riskgrupp med bland annat nedsatt immunförsvar. 

Hur omfattande distansupplägget blir och hur många studenter som redan nu måste anpassa sin VFU kan man inte svara på. Men en anpassning är nödvändig för att kunna se till att studenter uppnår målen.
– Studenten ska uppnå kursens lärandemål, men här kommer kursansvariga behöva se över om en del mål kan nås på alternativa sätt, säger Anna Brodin.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.