Foto: Pexels/CC00.

VFU-studenter klagar på ovisshet kring obligatoriska moment

Den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som bland annat finns inom Lärarprogrammet är ett obligatoriskt moment som kräver nästintill absolut närvaro. Nu oroar sig många studenter, som är ute på redan coronadrabbade skolor över hur att agera och menar att Göteborgs universitet varit alldeles för dåliga på att informera om vad som gäller.

En grupp som hamnar mellan stolarna när det gäller slopade karensdagar och sjukpenning är studenter, i synnerhet de som är ute på sin VFU. Studenter som läser på Pedagogen vid Göteborgs universitet och just nu går sin 10 veckor långa kurs, riskerar att få gå om hela kursen om de missar mer än fem procent. Förutom närvarokravet måste de bli godkända på en obligatorisk, examinerande lektion, som hålls ute på praktikplatserna. För många hålls dessa just denna och nästa vecka.
– På en del skolor har coronafall redan dykt upp och man undrar vad som gäller. Jag vet att flera studenter har mejlat GU, men än så länge har vi inte fått någon info och har noll koll, säger en student som vill vara anonym.

Samtidigt rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu allmänheten att stanna hemma vid minsta tecken till förkylning, men en missad vecka och en underkänd kurs får så stora konsekvenser och de studenter Spionen pratat med undrar hur många som kommer att följa rådet.
– Framförallt är det ju bara problem med att missa obligatoriska moment som gör att man inte blir godkänd på en kurs. På de flesta kurser kan man ta igen missade moment, men på just VFU gäller närvaro. Om du missar två veckor men måste göra om alla tio får du bara CSN för de veckor du varit sjukskriven av en läkare - det går alltså inte att få CSN två gånger för samma kurs, säger lärarstudenten.

Spionen söker Göteborgs universitet för en kommentar. Texten uppdateras.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.