Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Ny studenthälsovård för Göteborgs universitets studenter

Under våren 2020 kommer Akademihälsan ligga vilande efter att i flera decennier ansvarat för studenthälsovården vid Göteborgs universitet. Från och med mars kommer studenterna i stället att få vård för studierelaterad ohälsa av Feel good. Det slutgiltiga beskedet om att Feelgood tar över uppdraget för studenthälsan kom i december 2019 efter ett par turbulenta månader med utdragen upphandling och domstolsprocess.

I januari 2019 genomförde Göteborgs universitet en upphandling om vem som skulle få uppdraget som leverantör för studenthälsovård. Beslutet att Feel good tar över ansvaret för studenthälsovården nådde parterna i mars förra året. För Helen Wistrand som är kurator och sedan våren 2019 även verksamhetsansvarig på Akademihälsan var beskedet en stor besvikelse.
– Det gjorde oss såklart ledsna och besvikna att vi förlorat möjligheten till att fortsätta bedriva studenthälsovård, speciellt eftersom att akademihälsan är student- och kårägt av Göteborgs förenade studentkårer (GFS), säger Helen Wistrand.

Akademihälsan startade som studenthälsovård i Göteborg år 1925 och har sedan 1963 ägts av GFS. År 2006 omvandlade GFS studenthälsan till ett aktiebolag och bytte namn till Akademihälsan AB. Efter beskedet att de nu förlorar uppdraget överklagade de beslutet i hopp om att upphandlingen skulle göras om.
– Vi ville framförallt få en möjlighet att komplettera och vidareutveckla den ansökan som låg till grund för upphandlingen. Det var inte det att vårt underlag var felaktigt, men den utformades under en alldeles för snabb process. Det ledde till att vi förlorade uppdraget, säger Helen Wistrand.

Upphandlingen överklagades till förvaltningsrätten, som valde att inte ändra beslutet, och därefter till kammarrätten som beslutade att inte ge nytt prövningstillstånd. En del av kritiken som riktats mot upphandlingen är att den nya leverantören inte bedrivit studentnära verksamhet, vilket var ett av kraven i upphandlingen. Johan Häggman är samordnare för arbetsmiljö, studenthälsa och likabehandling av studenter vid Göteborgs universitet. Han håller inte med om kritiken.
– Den nya leverantören har inte bedrivit studenthälsovård på grund- och avancerad nivå i Göteborg men de har erfarenhet av studenter på eftergymnasial nivå genom att de hanterat doktorander. Därmed uppnår de kravet på med erfarenhet, säger Johan Häggman. 

Axel Andersson är ordförande för GFS och Göta studentkår vid Göteborgs universitet. Han delar kritiken som riktats mot den nya leverantören men menar att det finns andra delar i uppdraget som väger tyngre.
– Jag tycker utfallet är olyckligt eftersom att den nya leverantören inte har någon beprövad erfarenhet av att bedriva studenthälsovård vilket Akademihälsan haft som enda uppdrag. Samtidigt ligger inte det största problemet i vilken leverantör som får uppdraget utan vad GU själva väljer att lägga i uppdraget och hur mycket pengar de skjuter till studenthälsan, säger Axel Andersson. 

Feel good tar officiellt över uppdraget för studenthälsan den 9 april och i mars påbörjas en övergångsperiod där den nya och gamla leverantören parallellt hanterar individuellt samtalsstöd. Johan Häggman berättar att studenternas tillgång till vård trots bytet har prioriterats. 
– Vi har planerat övergångsperioden så att studenter som kommer på nybesök inte ska hamna i kläm. De studenter som söker vård i form av individbesök innan den 16 mars kommer att bli färdighbehandlade av Akademihlälsan till och med den 9 april.
Därefter tar den nya leverantören hand om nybesök, säger Johan Häggman. 

Även Helen Wistrand håller med om att studenternas tillgång till vård prioriteras även om situationen har inneburit oro bland personalen. 
– Vi har fortsatt att ge mycket god service till studenterna där vi hela tiden har hållit väntetider enligt avtalet. Självklart skapar en sådan situation en oro och en viss påverkan i en arbetsgrupp när man inte vet om man får behålla sitt arbete, men gentemot studenterna har vi levererat våra insatser utan att de märkt av vad vi gått igenom, säger Helen Wistrand.

Den 9 april lämnar Akademihälsan sitt uppdrag och därefter kommer företaget att ligga vilande i väntan på en ny upphandling. Studenterna vid GU informerats om bytet och enligt Axel Andersson är det svårt att veta om och hur bytet kan påverka studenterna.
– Jag har inte fått några reaktioner från studenter och jag tror inte att studenterna kommer att märka av någon skillnad. Det är svårt att svara på om eller hur bytet kan påverka eftersom att den nya aktören inte har beprövad erfarenhet av att ge studentvård. Samtidigt är de en stor aktör och har stora muskler som jag hoppas verkligen att de kan spänna. Det viktigaste är att studenterna har tillgång till bra vård, säger Axel Andersson.  

  

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.