Trots Brexit – svenska utbytesstudenter får fortsätta studera

brexit

Idag träder Storbritannien ur Europeiska unionen och därmed avgörs framtiden för de cirka 4 200 svenska studenter som för närvarande studerar i landet. Nu lämnar Göteborgs universitet besked om hur utbytesstudenternas framtida studier påverkas.

Igår fick Göteborgs universitet besked av Universitets- och högskolerådet, UHR, att de studenter som via programmet Erasmus finns i Storbritannien får fullfölja sina studier som planerat till och med vårterminen 2021. Det innebär bland annat att de som redan studerar får behålla sina stipendier men att även nya stipendier beviljas och gäller till och med vårterminen 2021.
– Nu behöver inga studenter vara oroliga längre. En övergångsperiod följer och under den kan vi börja nominera de som söker till hösten och läsåret 20/21, säger Johan Ahlgren som är internationell handläggare vid Göteborgs universitet International Centre och ansvarig för programmet Erasmus vid GU.

Efter att Storbritannien i december 2019 röstat för ett utträde ur EU blev det oklart hur Erasmus och framtida utbyten skulle påverkas. Storbritannien är det första land att lämna EU och eftersom Erasmusprogrammet går ut på att gör det naturligt för studenter röra sig naturligt just mellan EU-länder har det varit svårt att hantera. Hur det blir efter 2021 är ännu svårt att spekulera i.
 – Vi får se vad som händer efter sommaren 2021. Då har vi andra regelverk att jobba med och ett nytt program. Det nya programmet kommer att utformas någon gång nu under våren och om Storbritannien får vara med i det nya ramprogrammet eller inte vet vi först nästa år, säger Johan Ahlgren.

Nelly Wladis från Göteborg hade egentligen inga planer på att studera i England men när utbytesstudierna i Hongkong inte blev av föll valet på Brighton. Sedan september 2019 har hon studerat vid University of Sussex, som hon tycker överträffat hennes förväntningar.
–  Det var inte helt självklart att jag skulle hamna här. Ursprungligen sökte jag andra utbytesländer före Storbritannien. Brighton stod längst ner på min lista och Hongkong högst upp men så här i efterhand är jag glad hur det blev, särskilt med tanke på hur situationen sett ut i Hongkong under hösten. Brighton och University of Sussex har visat sig vara mycket bättre än väntat, säger Nelly Wladis.

image1
Nelly Wladis. Foto: Privat.

Erasmus utbytesprogram finansieras av EU-kommissionen och möjliggör för studenter att studera utomlands, både inom och utanför Europa, i mellan tre till tolv månader per studienivå. Studenterna som antagits till Erasmusutbytet tilldelas ett stipendium som täcker merkostnader i samband med studierna. Programmet är uppskattat bland studenter eftersom att det underlättar ansökningsprocessen, erbjuder ekonomiskt stöd och tillgodoräknande av kurser till respektive utbildning. Men det är något som kan komma att ändras efter att övergångsperioden löpt ut.
–  Om jag skulle vilja fortsätta mina studier här på exempelvis masternivå skulle det bli en ekonomisk fråga eftersom att det är dyrt att studera på egen hand utan stöd eller avtal. Det är bara att vänta och se hur det blir men jag är glad över det här beskedet, säger Nelly Wladis.

Ovissheten kring utträdesavtalet och möjligheten till Erasmusutbyten verkar inte ha oroat studenterna enligt Johan Ahlgren. International Centre har haft en dialog med utbytesstudenter i syfte att se till att de inte hamnar i kläm i samband med i samband med dagens utträde.
– Vi har inte märkt av någon oro bland studenterna som sedan tidigare befinner sig i Storbritannien. Däremot har det tillfälliga avbrottet fått oss att tänka om och rekommendera studenterna att tidigarelägga sina resor och åka innan den 31 januari för att inte hamna i kläm. Vi har även uppmanat institutionerna att teckna parallella avtal med de universitet som de har samarbeten med och skickat med intyg som visar att studenterna anlänt innan den 31 januari för att säkerställa deras studier under vårterminen. 

Att kommunikationen mellan studenterna och GU respektive University of Sussex har varit god är en uppfattning som Nelly Wladis delar. Hon har känt sig trygg även om det stundtals inte funnits tillräckligt med information.
–  Många gånger har informationen nått mig efter att nya beslut har fattats men ibland har det inte gått att få några direkta svar. Det är så processen har sett ut och det är inte någons fel. Min upplevelse är att kommunikationen från både GU och University of Sussex har varit bra. De har varit tydliga med att förmedla vad de vet och även vad de inte vet. De har hela tiden varit öppna och transparenta vilket har gjort att jag inte känt mig lämnad utan svar även om just det här beskedet inte nådde mig förrän ni hörde av er, säger Nelly Wladis.

Trots landets stundande utträde ur EU och ovissheten under hennes utbytesperiod har Nelly inte tappat lusten eller intresset för studierna. Tvärtom har utbytet berikat henne och gett studiemotivationen en skjuts, så pass mycket att hon ansökte om förlängning.
–  Egentligen åkte jag bara hit för hösten 2019 men jag trivdes så pass bra att jag ville stanna kvar. Jag ansökte om förlängning och efter att GU arbetat fram ett avtal med Sussex kände jag mig trygg. Det hela gick smidigt, säger Nelly Wladis.

Om Brexit på ett mer långsiktigt sätt påverkat intresset för utbytesstudier i Storbritannien vet ännu ingen. Storbritannien och i synnerhet London fortsätter att toppa listor över de mest populära studieorter bland svenska studenter.
– Vi vet ännu inte om eller hur intresset har påverkats, vi har inte undersökt det närmare. Om man jämför med hur många som åkte förra året rör det sig i år om totalt två till tre studenter färre. Det är svårt att svara på om det är situationen som påverkat, jag skulle kunna tänka mig att det haft en viss inverkan men vi saknar som sagt underlag i frågan. Samtidigt är Storbritannien det mest sökta landet för utbyten och institutionerna har bara annonserat ut platser om de säkert vetat att det går att skicka studenter, säger Johan Ahlgren.

Han fortsätter:
– Vi vet att universiteten i England är intresserade av att fortsätta samarbeta och jag tror att de kommer att jobba hårt för att fortsätta vara med i Erasmusprogrammet. Det handlar om mycket forskningspengar men även många studenter. En möjlig lösning är att Storbritannien själva finansierar sin del av samarbetet men det är för tidigt att spekulera om.

Sara Fallegård är internationell handläggare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ansvarig för utbyten till Storbritannien. Handels är en av de institutioner vid GU som skickar flest studenter till landet. Trots situationen har satsningarna på utbytesstudier och nya samarbetspartners fortsatt.
–  Just nu har vi fem studenter på plats i Storbritannien och totalt sett har vi utbytessamarbeten med fem olika universitet runt om i landet. Två av de fem skolorna är nya från förra året, så de som skickades dit tillhör de första kullarna. Det är kul att man fortsätter satsa trots att man inte vet hur det kommer att bli framöver.

Hon fortsätter:
–  Egentligen har det aldrig varit tal om att utbyten med Storbritannien inte kommer att fortsätta i framtiden, det kanske bara kommer att ske under andra former än idag. Utifrån den kontakt som vi hittills haft med våra partneruniversitet har vi fått indikationer på att de vill fortsätta ha kvar oss som partners oavsett.

Idag vid midnatt svensk tid träder Storbritanniens formellt ur EU. I Brighton kommer utträdet knappast att innebära jubel och firande. Där är stödet för EU starkt. Staden röstade för att Storbritannien skulle stanna i EU och enligt Nelly Wladis är det något som märkts tydligt.
–  Brighton är en progressiv stad som röstade för att stanna och de flesta är negativt inställda till att lämna. Här är folk tydliga med att visa sina åsikter och det finns en stolthet i att uttrycka att man har röstat för att stanna. Vissa lärare på skolan har satt upp ”Remain”-skyltar vid sina kontor och runt om i staden ser man liknande skyltar och EU-flaggor uppsatta lite överallt. Om jag hade pluggat i andra delar av landet hade det förmodligen sett annorlunda ut.

Hon delar de åsikter som genomsyrar staden Brighton och tycker inte att utträdet ska bli ett hinder för den som vill studera i Storbritannien.
–  Storbritannien får göra som de vill men jag känner personligen – varför? Det finns ju så många positiva fördelar med att stanna i unionen. Om man är sugen på att studera i England tycker jag inte att man ska tveka. Ta bara reda på all information och de förutsättningar som finns för att slippa tråkiga överraskningar. Min upplevelse av utbytesstudier är jättepositiv och en merit jag kommer att bära med mig hela livet, säger Nelly Wladis.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.