Foto: Pressbild 2Lång 4Ever.

Designstudenter tolkar Andra Långgatan

Under höstterminen 2019 har andraårsstudenterna vid kandidatprogrammet i Design vid Konstnärliga fakulteten genom Riksarkivet Landsarkivet i Göteborgs samlingar undersökt och tolkat Andra Långgatans historia. Tolkningarna har resulterat i en utställning som pågår mellan den 10 januari till april 2020. Vi har pratat med Philip Forsman, en av de 44 designstudenterna som medverkar i utställningen, och kursansvarig Jesper Norda.

 Jesper Norda, kursansvarig för Design, budskap och publicering, berättar om hur samarbetet mellan Designutbildningen och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg är, och har varit, ett mycket uppskattat inslag i utbildningen genom åren.

Hur har samarbetet mellan Designutbildningen och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg sett ut under åren?
– Det har varierat en del och framförallt har det varierat mellan vilka kurser de har varit involverade i. De senaste åren har de varit en del av kursen som ligger till grund för utställningen. Landsarkivet har varit en bra samarbetspartners som varit generösa att låta oss ta del av deras material.

Vad är unikt med samarbetet?
– Landsarkivet har gett studenterna möjlighet att problematisera och se möjligheter i arkivens material och introducera dem till frågeställningar som studenterna sedan kan utforska. Vi har fört samtal med Landsarkivet årligen och kände inför förra året att vi ville testa ett annat upplägg nämligen att studenterna själva får rollen som arkivanvändare, men det vet inte studenterna själva.

Vad har samarbetet tillfört kursen och vad tycker studenterna om det?
– Jag vill inte lägga ord i mun på dem men som lärare blir jag gång förbluffad över hur proffsiga och oväntat kreativa studenterna är. Så som vi har lagt upp kursen har vi lämnat stort ansvar och frihet till studenterna, det är spännande och utmanande att undersöka hur långt man kan dra en gestaltning utan att börja tumma på sanningen. I arkiven finns en del torr fakta och det är en utmaning att både gestalta och göra det intressant för andra mottagare. Det gäller för studenterna att vara vidöppen för vad de kan ramla över.

 

En av de 44 studenterna som medverkar och producerar utställningen 2Lång 4Ever är Philip Forsman. Han berättar om utmaningar och överraskande upptäckter genom samarbetet med Landsarkivet Riksarkivet i Göteborg. 

Vad handlar utställningen om och vilka är ni som ställer ut?
– Vi är 44 studenter som just nu läser andra året på kandidatprogrammet i design. Under förra terminen hade vi som uppdrag i kursen Design, budskap och publicering att gå in i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg för att undersöka vad som finns bakom arkivmaterialet och tolka det i en utställning. Själva utställningen är ett allkonstverk där fokus ligger på arkivmaterialet och våra gestaltningar.

Hur har ni arbetat med utställningen?
– Vi har varit indelade i fyra olika grupper där varje grupp format en studio som alla haft olika uppdrag och ansvarsområden – bland annat utställningsrummet, utställningsobjekten, publikationer, gränssnitt och marknadsföring. Oavsett vilket uppdrag man haft har alla använt sig av arkivmaterial som utgångspunkt för sitt arbete.

– Traditionellt sett tror jag att man ser på utställningar som att objekten är i fokus men i vår utställning genomsyras allt av vad vi har funnit och undersökt i arkivet – allt från ljussättning, till podium, utställningsobjekt och affischer.

Har det funnits några utmaningar eller begränsningar med det här projektet?
– Det har funkat väldigt bra men inledningsvis har det, för oss som inte är vana arkivbesökare, tagit en stund att ta sig in i den världen och arkiven. Det kändes till en början som en uppförsbacke att lära sig systemet även om det är spännande, ungefär som att lära sig ett större dataprogram – det tar tid att göra upptäckter.

– En annan utmaning är att arkiven inte alltid är digitaliserade och strukturerade med bra sökord, det kan verkligen ställa till det och göra det svårt att hitta.

Vilka fördelar finns det med ett sådant arbetssätt?
– Det är ganska tacksamt för oss designstudenter att titta på något fysiskt och för mig som arbetar tredimensionellt är det spännande med hyllmeter efter hyllmeter med olika dokument. Känslan av att göra en upptäckt i arkivet väger mer och är mycket mer belönande jämfört med en enkel internetsökning.

Vad kan ni ta med er i ert arbete som designers?
– Dels att arkivet är öppet för oss på ett helt annat sätt genom att vi har lärt oss att leta och söka. Sedan får man även bekräftat att den här typen av korsbefruktning mellan olika fält är spännande, att söka information och hitta material där man inte har för vana att leta. 

– För min egen del är det en betydelsefull demokratisk rättighet som är väldigt rolig att få ta del av, jag känner mig mer som en medborgare nu. Min vilja att vilja använda andra resurser än vad jag har som vana att använda har väckts.

Har du och dina kurskamrater gjort någon oväntad upptäckt om Andra Långgatans historia?
– För de som inte kommer från Göteborg eller vet så mycket om Långgatan tror jag att de har blivit förvånade över myllret av olika verksamheter och samhällsklasser som funnits och verkat här. Det har ju varit allt från olika varv, sjömän, hantverkare blandat med prostituerade och fint folk. Bilden av Andra Långgatan är inte skapad eller påhittad och den är fortfarande ganska äkta även om det finns andra intressen som styr hur det ser ut idag.

Vad har du själv för relation till Andra Långgatan?

– Jag är uppvuxen i närheten och för mig har gatan alltid varit en självklarhet, det har känts lite som min gata i stan. Som liten brukade jag tillsammans med min musikintresserade pappa gå och handla i skivaffärerna på Andra Långgatan, min farbror bodde på en gata intill och det har varit en plats där man dricker billig öl. Men den har utvecklats till en annan karaktär idag, det känns mer som en produkt som har en hajp kring sig.

ProcessStudenter vid kandidatprogrammet i Design arbetar med uställningen 2Långgatan 4Ever. Foto: Erik Jordö.

 

2Lång 4Ever

Utställningen visas på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg mellan den 10 januari till den 9 april 2020 under följande öppettider:
Måndag-onsdag: 10.00 - 16.00
Torsdag: 12.00-20.00
Fredag: 12.00-16.00
*Lördag: 10.00 - 15.00 (*Första helgfria lördagen i månaden)

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.