Foto: Pexels / Creative Common CC00.

GU-studenter uppmanas lämna Hongkong

De 25 utbytesstudenter som via Göteborgs universitet befinner sig i Hongkong har nu formellt uppmanats att lämna området.

– Läget har eskalerat så snabbt och vi har fått information om att några av de lärosäten vi samarbetar med redan nu valt att hålla stängt resten av terminen. Vår och studenternas oro har intensifierats och vi ser i nuläget inget annat alternativ än att kalla hem dem, säger Klara Ljungberg, internationell handläggare på International center vid Göteborgs universitet.  

Oroligheterna i Hongkong har de senaste dagarna intensifierats och sammandrabbningarna har skett i direkt anslutning till universiteten.
– De studenter som jag har varit i kontakt med berättar om att demonstranterna med tegelstenar och annat har byggt tillfälliga murar runt lärosätena, så att polisen inte kan komma fram, säger Klara Ljungberg.

Det rör sig om ett samarbete med sammanlagt sex olika lärosäten i Hongkong. På några universitet är läget mer allvarligt än på andra. Ett par lärosäten har valt att evakuera sina studenter till ett hotell och bedriver undervisning online. Andra har valt att stänga helt för terminen eller veckan, något som lett till att vissa studenter redan lämnat landet och valt att ta sig till bland annat Thailand.

Då Utrikesdepartementet inte har någon formell avrådan från vistelse i Hongkong kommer studenternas försäkringar fortsatt att gälla och de som väljer att vara kvar, kommer fortsatt få ha kontakt med GU samt sina försäkringsbolag för vidare ersättning. Studenterna i Hongkong har nu fått ett mejl från Göteborgs universitet med information om hur att hantera sina hemresor och information om hur GU hanterar situationen i övrigt.
– Vi kontaktar just nu lärosäten och försöker få en överblick. Många frågor står obesvarade. Hur blir det med studenternas final exams, ställs de in? I det fallet riskerar studenterna att komma hem med noll credit. Kan de skriva några av tentorna på distans? Vi jobbar på att försöka hitta lösningar, säger Klara Ljungberg. 

Kina och i synnerhet Hongkong är ett populärt utbytesmål för just Göteborgs universitets studenter som stannat i en eller två terminer. Det svårbedömda säkerhetsläget i kombination med uteblivet akademiskt syfte, när lärosätena nu stänger, som gjort att GU nu agerar, förklarar Klara Ljungberg:
– Vi vet inte åt vilket håll detta går. Det skulle kännas tryggt att samla studenterna här på hemmaplan och se hur de mår, höra vad de upplevt och vad de behöver för hjälp vidare. 

Fortfarande är det några studenter som GU inte kommit i kontakt med men hoppas göra det under dagen. Tidsskillnaden och de bristfälliga kommunikationsvägarna har försvårat samordningen.
– Det är väldigt svårt att få korrekt information och läget verkar utvecklas så snabbt så det är en väldigt speciell situation att hantera. Vi kan jämföra situationen med terrorattentaten i Paris och väderläget på den amerikanska östkusten som några andra situationer vi fått hantera. Då har det handlat om att samla alla till en trygg plats. Det här är något svårare då det ser väldigt olika ut för respektive student, säger Klara Ljungberg.

Göteborgs universitet har kontakt med de övriga svenska lärosätena i Norden vilkas bedömning av situationen är densamma – det akademiska syftet uppnås inte längre och säkerhetsläget är för svårbedömt för att studenterna ska stanna kvar.

Klara LjungbergKlara Ljungberg. Foto: Tomislav Stjepic.

Spionen följer händelseutvecklingen och fortsätter att rapportera.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.