Foto: Pixabay/Creative Commons CC00.

GU skriver på för klimatet

Efter interna rekommendationer har rektor Eva Wiberg nu beslutat att GU skriver på ett klimatramverk för att universitetet ska kunna nå upp till det så kallade Parisavtalet.
– Som många andra blir jag djupt berörd av Greta Thunbergs tal, ilska och engagemang. När hon säger ”lyssna på forskarna” vill jag inte bara nicka instämmande. Jag vill att vi tillsammans ska göra mer, skriver Eva Wiberg på sin blogg.

Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor ska göra för att nå 1,5-gradersmålet som världens länder kom överens om i Paris 2015. Kortfattat går Parisavtalet ut på att den globala uppvärmningen som max inte ska överstiga 2 grader men med siktet inställt på att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet ska börja gälla senast år 2020.
Innan sommaren uppmanades GU, tillsammans med flera andra lärosäten, att ansluta sig och efter en remissrunda som visade på bred enighet bland tillfrågade fakulteter och studentkårer fattas nu beslut om att skriva på ramverket.
– Det blir en tyngd i att verksamheten ställer sig bakom detta, då åtgärderna som krävs för att klara klimatomställningen kommer påverka oss alla. Det var därför viktigt för mig att förankra klimatramverket internt så att arbetet inte stannar vid en påskrift, säger rektor Eva Wiberg i en intervju till gu.se

De svenska lärosätenas åtaganden beskrivs i fyra punkter. Bland annat förväntas GU göra följande:
1. Bidra till att samhället kan nå de uppsatta målen genom utbildning, forskning och samverkan.
2. Minska sin egen påverkan av klimatet i linje med nationella och internationella överenskommelser.
3. Sätta upp långtgående mål och avsätta resurser så att klimatmålen kan nås och följas upp.
4. Kommunicera klimatarbetet tydligt för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och samhällets medborgare.

Rektorn hoppas också bli effektivare när det gäller att nå ut med klimatrelaterad forskning.
­– När Greta Thunberg säger ”lyssna på forskarna” vill jag att vi som universitet möter upp. Kan vi bli ännu bättre på att göra oss hörda och nå ut med klimatrelaterad forskning?

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.