Montage: Violetta Kovacka/ Pixabay.

Nyhetssvep: HP-fuskare, bristande etik kring djurförsök och lång väntetid för sjuksköterskeprov

Sex studenter tvingas lämna GU efter att de fått sina resultat på högskoleprovet indragna. Djurförsöksetiska nämnder får kritik för bristande etisk diskussion, och utländska sjuksköterskor får vänta över ett år på att göra sina svenska examensprov – Spionen sveper över nyheter för dagen med Göteborg i fokus. 

Fuskare på högskoleprovet tvingas lämna GU

Universitets- och högskolerådet, UHR, har tidigare gått ut med att 40 personer i hela landet fått sina resultat på högskoleprovet indragna. De skrev provet våren 2017 och har i samtliga fall köpt sina prov av fuskleverantören HP-hjälpen.

Nu står det klart att sex av dessa har studerat vid Göteborgs universitet, och att alla kommer tvingas lämna sina utbildningar.

UHR utreder även ytterligare ett åttiotal misstänkta fall av fusk på proven som skrevs hösten 2017 och våren 2018. Besked om dessa kommer under månaden.

 

Etisk diskussion uteblir i djurförsöksetiska nämnder

Efter de uppmärksammade djurförsöken på sex labradorer vid Göteborgs universitet har debatten kring djurförsök varit het. Vetenskapsradion rapporterar nu om hur den etiska diskussionen ofta brister eller helt uteblir i de djurförsöksetiska nämnderna.

Det ska framför allt handla om att de lekmän som ska representera allmänheten i nämnderna ofta inte lyssnas på. Trots att nämnderna är uppdelade i hälften forskare och hälften lekmän, tenderar forskarna att få större makt i nämnderna.
– Det är tyvärr mycket forskning som visar att det lekmännen för fram som etiska tankar eller förslag på att tänka på ett annat sätt, det tas inte så väl hand om alla gånger. Därför att de inte har uttryckt sig på rätt sätt eller för att man inte har den traditionen heller att lyssna lika mycket på alla, utan man lyssnar mer på forskarna än på lekmännen, säger Helena Röcklinsberg, djuretiker vid Sveriges lantbruksuniversitet till Vetenskapsradion.

 

Exklusivt praktikprov i Göteborg leder till lång väntetid för utländska sjuksköterskor

 Många sjuksköterskor från länder utanför EU försöker nu ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Men processen med att få svensk sjuksköterskelegitimation förlängs drastiskt på grund av långa väntetider till examensproven, rapporterar P4 Kalmar.

Socialstyrelsen har gett Göteborgs universitet i uppdrag att ansvara för och genomföra proven. Provet är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Det teoretiska provet kan göras både i Göteborg och Kalmar, och måste göras först. Först därefter går det att anmäla sig till praktikprovet som endast kan göras i Göteborg.

Väntetiden för teoriprovet är ett år och för praktikprovet ett halvår. Praktikprovet kan endast tio personer göra åt gången, vilket ökar väntetiden.
– Vi har ökat antalet provtillfällen, men antalet som anmäler sig har ökat mer, säger Inger Jansson, viceprefekt på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid GU till P4 Kalmar.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.