Foto: Pixabay / Creative commons/ CC00.

GU går 62 miljoner back

Årsredovisningen för 2018 har kommit, och det är dyster läsning för alla på Göteborgs universitet. För första gången på 20 år har universitetet ett negativt resultat.

Den största anledningen till att universitetet går back är en underproduktion av utbildningsuppdraget, alltså att färre studenter än väntat tagit examen.
– Det beror både på att fler än väntat av de som blivit antagna inte fullföljer sina studier, och att folk inte söker i den utsträckning som vi väntat oss, säger Peter Tellberg, ekonomichef vid Göteborgs universitet.

Universitetet har under flera års tid haft en underproduktion av utbildningsuppdraget, men det här är första gången den är så stor att även det totala verksamhetsutfallet blir negativt. GU:s förklaring till detta handlar om hur samhället i stort påverkar antagningen.
– Dels är ålderskullarna som gått ut gymnasiet de senaste åren mindre än tidigare, och dels är vi mitt i en högkonjunktur då folk hellre arbetar än studerar, säger Peter Tellberg.

Göteborgs universitet fick under 2018 fyra miljarder kronor i statliga anslag, vilket motsvarar cirka 60 procent av universitetets totala intäkter. Hälften av detta anslag är vikt för forskningsverksamheten, medan den andra ska gå till det uppdrag universitetet har att utbilda studenter.

När universitetet, som förra året, inte har så många studenter som de räknat med spenderas dock inte hela anslaget. Istället går den summa som blir över in i ett anslagssparande, som kan användas om universitetet skulle ha en överproduktion av utbildningsuppdraget i framtiden. Pengarna behöver alltså inte betalas tillbaka, men räknas inte med i årsredovisningen eftersom de inte spenderats under verksamhetsåret.
– Målet är att utfallet ska ligga på noll, men det kan man inte alltid pricka. Anslagssparandet ligger nu på 82 miljoner kronor. Säg att vi under kommande verksamhetsår skulle ha en överproduktion motsvarande 20 miljoner kronor, då skulle anslagssparandet därefter ligga på 62 miljoner kronor, säger Peter Tellberg.

Men underskottet på utbildningssidan vägs upp av att forskningsverksamheten visar ett positivt resultat på plus 31 miljoner kronor. Det är dock en dryg fjärdedel av överskottet från 2016.
– Det ser ut som stora skillnader, men med tanke på att den totala omsättningen för forskning ligger på över fyra miljarder så blir siffrorna i sammanhanget inte särskilt höga, säger Peter Tellberg.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.