Foto: Violetta Kovacka.

Fler historiska kvinnor tar plats i populärt lexikon

Idag firas internationella kvinnodagen världen över, så även vid Göteborgs universitet. I samband med dagen är det även klart att Svenskt kvinnobiografiskt lexikon på GU kommer utökas och dagen kommer även uppmärksammas genom evenemang arrangerade av såväl universitetet som studenter.

Det var för exakt ett år sedan som Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, öppnades upp för allmänheten. Lexikonet är nätbaserat och en del av GU:s nationella bibliotek för genusforskning, Kvinnsam. Syftet är att uppmärksamma alla de kvinnor som varit viktiga i svensk historia men utelämnats ur historieböckerna på grund av sitt kön.
– Responsen har varit väldigt stor. Vi har fått in många förslag på kvinnor som borde inkluderas i nästa version av lexikonet men även många frågor om innehållet, säger Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet och projektledare för SKBL.

Hon förklarar att anledningen att det finns en stor mansdominans bland välkända uppfinnare inte beror att alla uppfinnare varit män, utan att uppfinningar genom historien har värderats olika.
– Om man tar rullatorn som exempel, som är en uppfinning som används över hela världen och har varit till stor hjälp för många människor, så är den inte lika omskriven som exempelvis ångmaskinen eller kullagret. Den uppfanns då av Aina Wifalk, som själv drabbades av både MS och polio, säger Maria Sjöberg.

Lexikonet innehåller idag 1000 kvinnor, men nu inleds arbetet med att nära på fördubbla antalet biografier. Detta till följd av att Riksbankens jubileumsfond beslutat att finansiera projektet under två år.

I den nya versionen är förhoppningen att andelen biografier av kvinnor som levde innan 1800-talet ska öka. Förslag på tillskott till lexikonet tas tacksamt emot, men det sker även ett aktivt sökande efter kvinnor som haft betydelse i svensk historia.
– Vi går då igenom tidigare forskning inom exempelvis litteraturhistoria eller filosofi, och ser om det är några kvinnor som nämns som kan vara intressanta, säger Maria Sjöberg.

På GU firas även internationella kvinnodagen i form av ett flertal olika evenemang som studenter är välkomna att delta i. Universitetet kommer själva anordna en afterwork på Lindholmen med panelsamtal och mingel, men det finns även flera studentinitiativ under dagen.

Exempelvis kommer föreningen Feministiska juriststudenter, Femjur, anordna en rättsfallsfika på Handelshögskolan vid lunchtid. Där kommer två aktuella domar som rör kvinnors ställning på arbetsmarknaden och stereotypa roller att diskuteras. Detta är en del av ett projekt där kvinnors rättigheter och FN:s kvinnokonvention lyfts på flera universitet i världen under veckan.
– Det här är något vi brukar anordna för våra medlemmar, då vi istället för att bjuda in en föreläsare väljer ut några domar att diskutera. Vi kommer först att dela in oss i mindre grupper och diskutera utifrån förberedda frågeställningar, och sedan lyfta en del frågor i helgrupp, säger Signe Jansson, vice ordförande i Femjur.

Även Handels Kvinnliga nätverk kommer under förmiddagen uppmärksamma kvinnodagen genom ett mingel där det kommer bjudas på fika och anordnas tävlingar.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.