Montage: Violetta Kovacka.

Studentröster om universitetsbiblioteket

Studieplats, mötesplats, läsplats eller kunskapsbank? Bibliotek är mer än bara bokhyllor och dammiga böcker. Vi har gett oss ut för att fråga vad biblioteket betyder för Göteborgs universitets studenter. 

carolin westerberg IMG 0586

Carolin Westerberg, 31 år, kandidatprogrammet i offentlig förvaltning.
– För mig är det viktigt att det finns ett brett utbud av böcker och tidningar, men att det även finns gott om ytor där man kan läsa och grupprum. Biblioteket ska vara en lugn och rofylld plats men utan att den är stel. I framtiden tror jag att fysiska böcker kommer att ersättas av elektroniska böcker och att biblioteket mer kommer bli en samlingsplats. 

firdowsa mohammed IMG 0617

Firdowsa Mohammed, 19 år, fristående kurs i företagsekonomi.
– För mig är biblioteken en plats där man kan koncentrera sig, läsa och fokusera på sina studier. Det är viktigt att det är lugnt men det ska också finnas grupprum där det finns möjlighet att sitta tillsammans och jobba. Det ska finnas en tydlig uppdelning mellan tysta och aktiva miljöer. 

arien haghshenas IMG 0584

Arien Haghshenas, 21 år, kandidatprogrammet i nationalekonomi.
– Det är en plats där man kan läsa böcker och plugga i lugn och ro. För mig är det framför allt viktigt att det finns gott om studieplatser.

linnea stensson IMG 0602

Linnea Stensson, 25 år, kandidatkurs i redovisning.
– Ett ställe där man kan få ro till att studera, få motivation och hjälp att hitta rätt litteratur men också en samlingsplats där man kan träffa klasskamrater och skriva grupparbeten. Jag tror att biblioteken kommer att förändras, det kommer bli fokus på att erbjuda tjänster och digitala produkter så som e-böcker och databaser. 

jonathan cane IMG 0614

Jonathan Cane, 32 år, juristprogrammet.
– Det är en plats där man i lugn och ro kan ta till sig kunskap utan distraktioner. Jag tycker det är viktigt att det finns en tyst avdelning där man kan studera i total ro men även grupprum ifall man behöver jobba med grupparbeten. Jag tror att det kommer bli färre fysiska böcker på biblioteken i framtiden och att det istället kommer bli fokus på lärande. 

mira engström IMG 0589

Mira Engström, 24 år, offentlig förvaltning.
– Förutom böcker, bra sittplatser, grupprum och skrivare tycker jag det är viktigt att det finns behjälplig personal. I framtiden kan jag tänka mig att biblioteken kommer kunna hjälpa stadens invånare med olika tjänster som till exempel att hjälpa till att svara på frågor om hur saker och ting funkar såsom olika ansökningar och kontakt med myndigheter.

carl gunnarsson IMG 0579

Carl Gunnarsson, 28 år, socionomprogrammet.
– Ett bibliotek är för mig en studieplats och ett utrymme där man kan studera ostört och som även fungerar som en extra resurs till skolan med böcker och datorer.  För mig är det viktigt att det är praktiskt, finns gott om studieplatser och att det finns ett café i anslutning till biblioteket. 

anna nordin IMG 0607

Anna Nordin, 23 år, kandidatprogrammet i ekonomi.
– För mig är det viktigt att det finns relevant kurslitteratur, mötesrum och tysta läsplatser på ett universitetsbibliotek. I framtiden tror jag att det kommer fortsätta vara sig ganska likt som det är idag och fungera som en studieplats. 

martin winters IMG 0611

Martin Winters, 42 år, juristprogrammet.
– Biblioteket för mig är ett ställe där man hittar information och framför allt får hjälp med att hitta rätt litteratur och information. Jag tycker det är viktigt med kunniga och behjälpliga bibliotekarier för annars hade jag kunnat leta ihjäl mig. 

elin svanberg IMG 0574

Elin Svanberg, 24 år, socionomprogrammet.
– En tyst plats där det finns utrymme att få fokusera på studier. Att det är lugnt och rofyllt är viktigt men också att det är bekvämt och god tillgång till sittplatser och eluttag. I framtiden tror jag att biblioteken kommer öppnas upp och användas på andra sätt, exempelvis till gruppträffar och evenemang. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.