Labradorer som används i tidigare forskning. Foto: Mathilda Andersson Nwachukwu/Spionen.

GU får anmärkningar på hanteringen av labradorerna

Förra torsdagen bekräftade Göteborgs universitet att samtliga sex labradorer hade avlivats. Under tiden djurförsöken pågick gjorde Länsstyrelsen en kontroll av djurhållningen, vilket nu lett till flera anmärkningar.

HÄR KAN DU LÄSA HUNDJOURNALERNA:
Hundjournaler

Anmärkningarna handlar bland annat om att journalerna behöver bli utförligare, att de instruktioner som försöksledaren skrivit ned haft brister och att det saknas regnskydd på rastgården. Samtidigt bedömer Länsstyrelsen att hundarna mådde bra vid kontrollen, och att deras utrymmen var tillräckligt stora och försedda med både leksaker och mjuka liggplatser. Personalen ansågs vara kunnig och försöken bedömdes ha gått rätt till.

Djurförsöken på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin gjordes inom ramen för forskning på tandimplantat. De sex hundarna fick tänder utdragna och ersatta med implantat, vilket motiverats med att deras munhålor liknar människors. Studien innefattar även att ta vävnadsprover från hundarna, något som nu fortsätter efter avlivningarna.

Universitetet meddelar att någon detaljinformation om forskningen inte kommer kommuniceras förrän studien publicerats, och några slutsatser om hur framgångsrika djurförsöken varit eller utvärderingar görs inte heller innan dess.
”Forskningen omfattar flera faser där vävnadsprover prepareras för att senare kunna analyseras. Analyserna beräknas vara slutförda vid årsskiftet och först därefter kan ställningstagande göras.”, meddelar forskarna som arbetar med studien via GU:s kommunikationsenhet.

Inte heller för Djurrättsalliansen är arbetet slut i och med avlivningarna av hundarna. Fokus kommer dock i fortsättningen att ligga på att hindra att liknande försök görs igen.
– Vi kommer i första hand arbeta med att motverka nya djurförsök. Den första april har vi bjudits in till ett dialogmöte på universitetet, men vi har inte jättestora förhoppningar på det, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

Djurrättsalliansen var bland de som hade anmält GU till Länsstyrelsen, och även det fortsatta arbetet kommer handla mycket om att med juridiska metoder ställa universitetet till svars.
– Framför allt kommer vi gå vidare med de anmälningar vi redan gjort. Det rör sig dels om en överprövning av polisens beslut att lägga ner förundersökningen mot universitetet, samt flera JO-anmälningar, säger Daniel Rolke.

Djurrättsalliansen kommer även att anordna en minnesmanifestation för de avlivade hundarna Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri. Den kommer att hållas på lördag den 9 mars, och som tidigare manifestationer, utanför Laboratoriet för experimentell biomedicin vid Sahlgrenska akademin.


TIDIGARE ARTIKLAR:
Nu avlivas hundarna
Hoten mot GU ska polisanmälas
Göteborgs universitet polisanmäls
Djurrättsalliansens namnunderskrifter överlämnade - ny manifestation planeras
Djurförsök vid Göteborgs universitet upprör många

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.