Nils Lund Pedersen / Syddansk Universitet.

Nordiska lärosäten i fokus i sommar

På fredag stänger antagningen till de sommarkurser som flera utländska lärosäten erbjuder i samarbete med GU. Utöver kurser på flera nordiska lärosäten finns det även möjlighet att studera i Asien i sommar.

Nytt för i år är att GU specifikt lyfter fram nordiska lärosäten för den som är sugen på utlandsstudier till sommaren. Det är framför allt två faktorer som bidragit till det beslutet.
– Dels har vi ett hållbarhetsmål, och kan vi öka internationell mobilitet utan att öka antalet flygresor hade det varit fantastiskt. Sedan är det en vanlig fördom att det blir en stor skillnad akademiskt och kulturellt när man pluggar i andra länder. De nordiska lärosätena har i själva verket många likheter med de svenska, och därför vill vi sänka tröskeln för utlandsstudier genom att lyfta fram just dem, säger Klara Ljungberg, internationell handläggare på International Centre vid GU.

I Norden erbjuds kurser på Aarhus respektive Syddansk University i Danmark, samt Jyväskylä University och University of Eastern Finland i Finland. Den som vill söka sig ännu längre kan söka till kurser på Nordic Centre India i Hyderabad, Indien, eller till Nordic Centre Fudan och Shanghai International Studies University i Shanghai, Kina.

Det finns på förhand ingen begränsning av hur många platser som är tillgängliga att söka. Samtidigt brukar söktrycket inte vara särskilt högt.
– Antagningen sker i samråd med lärosätena, och det är därför svårt att säga på förhand hur många platser det finns. Vad gäller söktrycket så har det legat på mellan 10-20 ansökningar varje år under de senaste tre åren, säger Klara Ljungberg.

För att få söka krävs det att du denna termin studerar på heltid vid GU, samt vid ansökningstillfället redan har klarat minst 30 högskolepoäng vid GU. Den sökande måste även visa goda kunskaper i undervisningsspråket för den kursen som söks.

Observera att universiteten utanför Norden tar ut kursavgifter. Det kan dock finnas möjlighet att söka studiemedel om kursen kan tillgodoräknas inom ramen för en examen vid GU. Ansökningsperioden stänger på fredag, 1 mars.

Utöver de ovan nämnda universiteten har GU även utbytesavtal med universitet i Sydkorea, Sydafrika och Kanada som erbjuder sommarkurser. Dessa går dock inte att söka till via GU, utan om du är intresserad behöver du kontakta respektive universitet. Sista anmälningsdag för dessa kurser kan variera från den på GU.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.