GU-anställd tidigare anklagad för sexuella trakasserier

Efter att ha kränkt och trakasserat kvinnor varnades personen och tvingades att byta enhet på sin förra arbetsplats. Nu är hen anställd av GU – för att arbeta med likabehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. 

Kränkningar, trakasserier och tafsande – kollegorna på Migrationsverket vittnade om personens beteende på arbetet som anmäldes till Migrationsverkets personalansvarsnämnd. Nämnden ansåg att handlandet var allvarligt och hen fråntogs vissa specialuppdrag, bland annat som ansvarig för introduktionen av nyanställda. 

Dessutom omplacerades den anställde till en annan enhet. Efter omplaceringen stannade personen bara några månader hos Migrationsverket och efter en tids sjukskrivning anställdes hen istället av Göteborgs universitet. Vid GU arbetar hen med likabehandling och är behjälplig vid situationer gällande trakasserier.

Med anledning av det uttalade sig personen gällande Akademiuppropet – namninsamlingen, som är en del av #metoo, har undertecknats av 2 400 kvinnor som kräver ett stopp för sexuella trakasserier inom akademin.

En som uppmärksammade detta var en av de kvinnor som utsattes för personens trakasserier under tiden på Migrationsverket. Hon reagerade kraftigt när hon såg hens namn.
– Jag blev illamående och mörkrädd när jag läste artikeln. Att den här personen har mage att yttra sig om något som hen själv utsatt andra för. Jag undrar hur hen ens fick sitt nuvarande jobb på universitetet och vem som ställde upp som referens? Jag vill inte att andra ska behöva utsättas för det som vi utsattes för av den här personen, säger hon.

Under gårdagen mejlade kvinnan ansvariga vid Göteborgs universitet, bland annat rektor Eva Wiberg, och påtalade vad hon och andra utsatts för av den utpekade personen under tiden vid Migrationsverket. 

Anna Lindholm, chef för Personalenheten vid Göteborgs universitet, kan bekräfta att personen sen i dag inte jobbar kvar med sina uppgifter när det gäller likabehandlingsarbete.

Kände ni till personens bakgrund när hen anställdes?
– Nej, absolut inte. Det blev känt först i går eftermiddag. Och hen kommer inte att fortsätta med de här arbetsuppgifterna på Göteborgs universitet, säger Anna Lindholm.

Vad väntar för åtgärder nu?
– Även om det inte finns något som i dagsläget pekar på att något sådant här har hänt under personens anställning hos oss så har vi ändå beslutat om att det ska undersökas. Det arbetet kommer att skötas av en extern utredare, säger Anna Lindholm.

 Spionen har sökt personen i fråga för en kommentar. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.