Vårens mest populära program

Även om jultomten står i farstun och frustar är det inte långt kvar innan ledigheten är över och vårterminen drar igång igen. Inför den har Göteborgs universitet sammanställt de mest populära programmen.

Många av de program som hittas bland de tio mest populära inför våren 2017 leder till klassiska högstatusyrken som läkare, tandläkare och psykolog. Men det finns också några som sticker ut i just den synpunkten, exempelvis är det högt tryck på både Förskollärar- och Sjuksköterskeprogrammet.
– Självklart är hög status en viktig faktor för att vissa program är attraktiva men folk söker även av andra själ. För många unga är intresse eller möjligheten att förändra samhället viktigare än vad de så småningom får i pensionskuvertet, där är ju vårdyrkena en klassiker, säger Katarina Borne utredare vid enheten för utvärdering och lärarutbildning som sammanställt rapporten. 

Trots att utbudet bland utbildningarna är klart mindre än höstterminens och på så sätt inte lockar lika många, cirka en femtedel av de nya studenterna under ett år startar sina studier till vårkanten, är universitetet nöjda med antalet sökande. 
– Höstterminen är för de flesta den naturliga startpunkten för att studera då den ligger lagom i tid efter att många slutat gymnasiet och är redo att läsa vidare. Vårterminens program uppfattar jag som mer inriktat på utbildningar som leder till yrkesexamen, skälet till detta är ofta en blandning av att det finns ett tydligt behov av dessa kompetenser i samhället, att institutionerna rent praktiskt – till exempel att det finns tillräckligt med lärarresurser och lokaler – klarar av att bedriva utbildningarna i den ökade omfattning det blir med fler programstarter per år samt att det finns sökande, säger Katarina Borne.

De flesta utbildningar har en majoritet kvinnor bland de sökande, 2015 hade GU 66 procent kvinnor och 34 procent män som läser på grund- och avancerad nivå.
– Kvinnorna återfinns allra mest inom vård- och lärarutbildningarna men det finns en hel drös med andra utbildningar där de också är i klar majoritet. Männen vid GU hittar vi lite varstans, mest på naturvetenskapliga fakulteten och IT-fakulteten. Värt att lyfta kan vara att de program där kvinnor utgör 80 procent eller mer alla är mycket större, mätt i antal förstahandssökande, än de där män utgör 80 procent eller mer. Inför vårterminen 2017 var det inget program som kom upp i den snedfördelningen med 80 procent män bland de förstahandssökande, säger Katarina Borne.

Syftet med rapporterna är att skapa en översiktlig bild för universitetets ledning och på så sätt kunna följa utvecklingen av utbildningsutbudet och fördjupa kunskapen om det samma.
– Materialet kan också användas till jämförelser med institutionernas och fakulteternas egna sammanställningar och därigenom bidra med att synliggöra deras del i universitetets totala utbildningsutbud. Rapporterna kan också användas för att lyfta och synliggöra olika perspektiv, exempelvis jämställdhet, avslutar Katarina Borne.

Tio populäraste programmen våren 2017


1. Socionomprogrammet
2. Läkarprogrammet
3. Psykologprogrammet
4. Fysioterapeutprogrammet
5. Sjuksköterskeprogrammet
6. Media- och kommunikationsvetarprogrammet
7. Tandläkarprogrammet
8. Förskollärarprogrammet
9. Statsvetarprogrammet
10. Specialpedagogiska programmet 

Så här såg det ut inför den pågående höstterminen

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.