Asylrättstudenter i Göteborg. Foto: Violetta Kovacka.

Juriststudenter blir Asylrättstudenter

En kårförening har bildats av juriststudenter på Handelshögskolan med syftet att utbilda ytterligare i frågor rörande asyl- och migrationsrätt. Det för att i sin tur kunna hjälpa papperslösa och asylsökande med rådgivning.

Asylrättsstudenterna startades upp hösten 2015, då i Stockholm av Nikita Feiz, som läser juridik vid Stockholms universitet. Kort därpå följde studenter i Lund och i november samma år följdes initiativet upp även i Göteborg. Då av Donjeta Krasniqi.
– Vi var många som i höstas kände en enorm frustration och hjälplöshet över den flyktingsituation som rådde. Asylrättstudenterna blev helt enkelt resultatet av de känslorna, och att på detta sätt ha kunnat engagera och organisera så många studenter som velat vara med och hjälpa till är fantastiskt, säger Donjeta Krasniqi. 

Donjetas intresse för just frågor om asyl- och migrationsrätt växta i samband med att frågorna aktualiserades under förra hösten. Parallellt med det blev det mer och mer påtagligt att det är ett rättsområde som juristprogrammet inte tycks täcka in.
– Detta är ett rättsområde som i princip inte alls lärs ut på juristprogrammet i Göteborg förutom ytterst lite på termin ett, under offentligrätt-kursen. Jag personligen har saknat den kunskapen. Dels för att det är ett intressant rättsområde och dels för att det är ett väldigt viktigt område som borde ges samma utrymme som andra rättsområden.

– Jag har sett juridiken som ett verktyg för att kunna förändra till det bättre men också ett medel för att kunna verka för alla människors lika rätt och värde. Det är den främsta anledningen till varför jag ens började läsa juridik. Att ha fått möjlighet att läsa på juristprogrammet är ett privilegium som inte alla får. Det innebär att det finns ett gap mellan jurister och icke-jurister, ett gap mellan att kunna sina och andras rättigheter, och att inte göra det. Det blev tydligt när jag började plugga och som tydligast i höstas när många av de asylsökande inte kände till sina rättigheter. Det blev därför väldigt viktigt att minska det gapet som fanns mellan att inte känna till och att känna till sina rättigheter.

Det som studentmedlemmar främst kommer att engagera sig i är just rådgivning till bland annat papperslösa. I samband med Handelshögskolan i Göteborgs studentkårs, HHGS, dag i onsdags, representerade Asylrättstudenter sin verksamhet och idag hålls ett uppstartsmöte på Handels där man kommer presentera hur rådgivningen praktiskt kommer att gå till. Och man hoppas på ett brett engagemang.
– Alla Asylrättstudenternas lokalföreningar strävar efter samma sak och det är att värna om asylrätten, speciellt nu när den urholkas som mest. Var och en som respekterar föreningens stadgar och som studerar på juristprogrammet vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har sen rätt att bli medlem. Detta inkluderar även de som gör uppehåll från sina juridikstudier, säger Donjeta Krasniqi.

Planer för vidare samarbeten finns, men just nu satsar Asylrättstudenter på att starta upp verksamheten och få ut informationen om hur de är tillgängliga.
– Vi har under året anordnat föreläsningar med bland andra Rättspraktiken, som är en fördjupningskurs. Varannan torsdag finns vi på biblioteket i Kortedala. Där ger vi allmän information om asylrätt till de personer som är i behov av det. Och just nu ligger fokus på att få igång rådgivningen. Därefter kommer vi att tänka större, säger Donjeta Krasniqi.

Aldijana Talic
Violetta Kovacka

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.