Foto: Eva Dahlin/UHR.

Högskoleprovet blir av den 25 oktober

Idag meddelar Universitets- och högskolerådet, UHR, att höstens högskoleprov hålls söndagen den 25 oktober. Höstens prov kommer endast att kunna skrivas av personer som sedan tidigare inte har ett giltigt provresultat och antalet provdeltagare begränsas till 27 600.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Högskoleprovet kan komma att bli av den 25 oktober

Turerna kring höstens högskoleprov har varit många och komplicerade. Idag meddelar Peter Honeth, högskoleprovets nationella samordnare, att en mer begränsad grupp ska få skriva provet än vad som tidigare föreslagits. Enligt det nya förslaget ska gruppen förstagångsskrivare begränsas ytterligare genom att man tillämpar en först till kvarn-princip.

Läs mer

Foto: Ludvig Hjelm.

Studentinflytandet är lika aktuellt idag som för hundra år sedan

Studentens rätt att påverka sin utbildning och studiesituation är en tradition att vara stolt över. Där andra högskolor och universitet i världen har hierarkiska system, har svenska lärosäten tack vare en generös högskolelag ett ideal där studenten ses som medskapare till kunskap.

Läs mer

Foto: Ludvig Hjelm.

Nya på jobbet

Nya på sina poster men erfarna i kårvärlden. Spionen har pratat med Karl Kilbo Edlund och Julia Nyberg som är ny ordförande respektive ny vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, Gus. Som Gus presidium går deras jobb ut på att företräda Göteborgs universitets studenter och arbeta för studentinflytande. Så vilka är de, vad har de för planer för det kommande verksamhetsåret och hur ska studentinflytandet bli av under pandemin?

Läs mer

Foto: Arkivbild Spionen.

Till hundraårsminnet av ett studentmöte i Göteborg

För nästan precis 100 år sedan, den 30 augusti 1920, sammanstrålade representanter från Sveriges studentkårer i Göteborg. Mötet grundlade studenternas nationella samordning, vilket året därpå konfirmerades genom bildandet av Sveriges förenade studentkårer (SFS). I denna uppstart spelade göteborgsstudenterna en avgörande roll, trots att staden bara inhyste tre procent av Sveriges totala studentantal.

Läs mer

Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Det här gäller för höstterminen 2020

I dagarna har Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg fattat ett nytt inriktningsbeslut för höstterminen 2020. Det nya beslutet innebär att undervisningen till stor del kommer att fortsätta bedrivas på distans men att vissa utbildningsmoment och studentgrupper kommer att prioriteras för campusundervisning i höst.

Läs mer

Foto: Lovisa Gustavsson.

Trång och lång väntan utanför Campusbokhandeln

På dagen för terminsstarten trängdes studenterna utanför Campusbokhandeln i Studenternas hus. De studenter som var på plats berättar om stor trängsel strax utanför Campusbokhandeln ingång, långa väntetider och brist på information. 

Läs mer

Teknikstrul vid terminsstart

Göteborgs universitets hemsida gu.se ligger i omgångar nere. Orsaken är ett sedan tidigare känt problem som beror på hemsidans överbelastning. Samtidigt under förmiddagen har universitetet blivit utsatt för en server attack som härrörts till Turkiet. 

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.