Montage: Kristian Pohl/regeringskansliet, Pexels CC00.

Regeringen vill ge hyresvärdar tillgång till Ladok

Nyligen gav regeringen i uppdrag till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att genomföra en översyn om redovisning av studier vid universitet och högskolor. I och med den rådande studentbostadsbristen ska detta bland annat ge studentbostadsförmedlingar tillgång till Ladok, för att hyresvärdar lättare ska kunna kontrollera att deras hyresgäster verkligen är studenter.

Läs mer

Foto: Pexels/creative commons CC00.

Fortsatt stort behov av nyutexaminerade lärare

Under första delen av pandemin ökade antalet sökande till lärarprogrammen såväl som examinerade lärarstudenter. Trots det finns ett behov av fler nyutexaminerade lärare visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som kartlagt lärarutbildningarna. Samtidigt har lärosätena svårt att fylla utbildningsplatserna. Spionen har pratat med Maria Svensson, vicedekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, om utmaningarna med att möta framtidens lärarbehov.

Läs mer

Foto: Joanna Svensson.

Så här firade Göteborgs universitets studenter Valborg 2022

Efter två års pandemiuppehåll är studentkårerna vid Göteborgs universitets traditionsenliga Valborgsfirande i Trädgårdsföreningen tillbaka. Firandet inleddes med ett studenttåg från Götaplatsen och fortsatte med musik, körsång, tal och utdelning av Göteborgs studenters stora pris - Guldtummen.

Läs mer

GU inför stipendium till Ukrainska studenter med anledning av kriget

Med anledning av kriget i Ukraina har rektor Eva Wiberg tagit beslut om att inrätta ett stipendium för studenter från Ukraina, Belarus och Ryssland som studerar vid Göteborgs universitet. Idag den 29 april öppnar ansökan till stipendiet, beloppet ligger på 50 000 kronor och ska omfatta levnadskostnader.

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

Med krav på schysta villkor

Under sin studietid fick sjuksköterskestudenterna bakom initiativet “Krav till VGR” uppleva hur hårt pressad situationen i deras kommande yrkesliv är. Den erfarenheten ledde till att studenterna Jesper, Josefin, Amanda, Disa och Simon beslutade sig för att tillsammans driva frågor om förbättrade arbetsvillkor och högre lön för sjuksköterskor i regionen. Initiativet har fått stort genomslag och för det belönas de med Göteborgs studenters stora pris Guldtummen. Nu hoppas de att deras initiativ ska leva vidare och inspirera fler till att engagera sig.

Läs mer

Foto: Natalie Greppi/GU.

Minskat söktryck till höstens utbildningar

Anmälningsrekorden till högskolor och universitet har nått ett trendbrott. När anmälan till höstens utbildningar stängde i förra veckan hade närmare 377 000 personer anmält sig. Det är en minskning med cirka tio procent jämfört med anmälningarna till höstterminen 2021.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.