Göteborgs universitet, Seminarieparken. Foto: Samuel Petersson.

GU:s mål - att halvera sina utsläpp till 2030

Förra veckan skrev Spionen om att den arbetsgrupp som Göteborgs universitet tillsatt för att arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån Klimatramverkets mål - att lärosäten ska halvera sina utsläpp till år 2030 - nu presenterat en klimatbelastningsutredning. Utredningen ska i sin tur ligga till grund för en koldioxidbudget som ska ge universitetets alla instanser en tydlig översikt om mängden koldioxidutsläpp som respektive del av universitetet bidrar till. Innan förslaget läggs fram, bjuds denna vecka GU:s samtliga studenter och anställda in till workshops för att tillsammans diskutera de idéer och åtgärder som föreslagits. Kommer GU att nå målen och hur arbetar man för att komma dit? Vi har pratat med dekan Malin Broberg och prefekt Henrik Aronsson som tillsammans med en studentrepresentant och prorektor, leder gruppens arbete. 

Läs mer

Luc Roefs. Foto: Privat.

"If you have good intention, you're already halfway"

Att cykla till Nederländerna istället för att ta flyget - det är ett av flera sätt som Luc Roefs, GU student och en av Students Sustainability Hub´s hållbarhetshjältar, själv verkar på för att leva mer hållbart.

Läs mer

Karin Bylund. Foto: Hugo Gustafsson.

Studenterna – vårt största avtryck och vår viktigaste tillgång.

Det sägs ofta att ett av lärosätets största hållbarhetsavtryck kommer från dess studenter. Att en stor del av vår inverkan på samhällsutvecklingen är en indirekt påverkan genom den kunskap våra studenter får under sin tid hos oss. Vår strävan är att den utbildning studenterna får ska ge dem rätt kunskap, kompetens och verktyg för att kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det är en ambitiös strävan, men den är också nödvändigt. Inte bara för att vi står mitt i en klimatkris utan också för att våra studenter allt mer både kräver det och förväntar sig det av oss.

Läs mer

HaSS styrelse. Foto: Privat.

"Vi är åtta studenter som brinner för hållbar utveckling"

Göteborgs univeristets många studentengagemang med hållbarhet i fokus samordnar sig och driver sitt arbete på olika sätt. På Handelshögskolan hittar vi Handels Students for Sustainability, HaSS, som genom studentkåren HHGS bland annat arbetar för att integrera hållbarhetsfrågor i skolans utbildningar. Vi ställde några frågor till styrelsen för att få reda på mer om just deras engagemang.

Läs mer

Ellinor Axelsson. Foto: Privat.

"Sätt inga gränser för dig själv - du måste inte vara en renodlad vegan"

Nästa hållbarhetshjälte är student vid Chalmers. Ellinor Axelsson är Head of Sustainability i Ingenjörer utan gränser Chalmers och har långt många fler gångbara järn i elden. Förra veckan skrev Spionen om att Gothenburg Student Sustainability Hub nyligen lanserat en kampanj på Instagram där så kallade hållbarhetshjältar nomineras och uppmärksammas. De nominerade och utsedda är studenter vid antingen GU eller Chalmers och för att bli nominerade ska de, vid sidan av sin utbilnding, engagerar sig i hållbarhetsfrågor genom att driva en hållbarhetsorganisation eller helt enkelt leva på ett sätt som är hållbart och kan inspirera andra. Den här veckan lyfter vi några av dem. 

Läs mer

Claudia Andersson. Foto: Michael Andersson.

"Att lärosätet är transparent med sina processer gör skillnad"

Förra veckan skrev Spionen om att Gothenburg Student Sustainability Hub nyligen lanserat en kampanj på Instagram där så kallade hållbarhetshjältar nomineras och uppmärksammas. De nominerade och utsedda är studenter vid antingen GU eller Chalmers och för att bli nominerade ska de, vid sidan av sin utbilnding, engagerar sig i hållbarhetsfrågor genom att driva en hållbarhetsorganisation eller helt enkelt leva på ett sätt som är hållbart och kan inspirera andra. I veckan pratar vi mer med några av hållbarhetshjältar och först ut är GU-studenten Claudia Andersson.

Läs mer

Anna Jahre. Foto: Hedvig Jahre.

Studenter arbetar för en mer hållbar utbildning

Studentrepresentanter från Göteborgs universitets olika fakultet är överens om att lärosätets hållbarhetsintegrering i utbildningen inte är tillräckligt tydlig och synlig för studenterna. En studentarbetsgrupp tillsattes i juni förra året för att komma med konkreta förslag till hur att utveckla den nuvarande hållbarhetsmärkningen av kurser och program.

Läs mer

Saga Pilblad Hjerpe. Foto: Sophia Gelhaar Hermelin.

GU på sjunde plats på Klimatstudenternas ranking

För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna Sveriges universitet och högskolors klimatarbete. I år hamnade Göteborgs universitet på sjunde plats, med totalt 77 poäng av 100. Jämfört med förra året är detta en förbättring med 4 placeringar då lärosätet hamnade på elfte plats - med endast 27 poäng av 100.

Läs mer

GU bland världens 50 bästa inom hållbar utveckling

Göteborgs universitet placerar sig på en 49:e plats på Times Higher Educations lista som sammanställer lärosäten utifrån deras samhällspåverkan, genom att mäta hur de lever upp till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.