Foto: Violetta Kovacka.

Föreningar i ovisshet

Studentföreningarna vid Göteborgs universitet har under pandemin fått ställa om i sitt sätt att arbeta med och för studenter. Vi har träffat tre av de föreningsaktiva som delar med sig av sina erfarenheter av att komma in i studentlivet och hitta vänner samt hur det har påverkats av pandemin.

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

Hur går det för studentkårerna under coronapandemin?

Studentlivet blir för många ett sätt att stifta nya bekantskaper. Ett sätt att starta en karriär, ett sätt att kanske börja om i livet med en ny grupp människor och tillsammans skapa minnen för livet. Studentkåren är till för att förbättra studietiden för studenterna, men under coronapandemin har detta visat sig vara en stor utmaning.

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Nya ord föds fram under coronapandemin

Dimitros Kokkinakis är docent i språkteknologi vid Göteborgs universitet och har nu med några kollegor börjat undersöka vilka nya ord som uppfinns eller kommer fram under den pågående pandemin. "Hobbyepidemiologi" eller "zoombombning" är några av de ord som tillkommit för att beskriva nya fenomen som uppstått under pandemin. 

Läs mer

Foto: Johannes Norlander Arkitektur.

Handelshögskolan får nya lokaler

Det är nu klart att Handelshögskolan kommer få en ny byggnad. Göteborgs universitet och Akademiska hus har undertecknat ett hyresavtal som innebär att ombyggnaden planeras att stå klar 2025. Akademiska hus satsar 529 miljoner kronor på projektet och bygget kommer att omfatta 10 800 kvadratmeter med åtta våningsplan.

Läs mer

Foto: Violetta Kovacka.

En vecka i det internationella utbytets tecken

Inför år 2021 och för perioden fram till 2030 formulerade Göteborgs universitet ett visionsdokument. Visionen fick namnet Ett universitet för världen och uttrycker, enligt universitetet självt, dess ”strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld”. 

Läs mer

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Sommarkurs för dig som vill bli språkpolis

Till sommaren kan du som vill fördjupa dig i språkriktighet läsa den nya kursen Språkvård, språkplanering och språkpolitik. 
- Det finns ett stort intresse för detta - Språket i P1 har hängivna lyssnare och Språkrådet tar dagligen emot många språkfrågor, säger Susanna Karlsson,  kursansvarig lärare och docent i svenska språket vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Foto: Johan Wingborg/GU.

Avslutningsceremonin ställs in

Avslutningsceremonin för de studenter som avslutar kandidatprogrammet och masterprogrammet i offentlig förvaltning i vår, är inställd.

Läs mer

Foto: Pixabay/Creative Commons CC00.

Så här ser framtiden ut för utbytesstudier i Storbritannien

Storbritannien tillhör ett av de länder som länge toppat listorna över de mest populära länderna vid utbytesstudier för svenska studenter. Men efter landets utträde ur EU kommer Storbritannien inte längre att delta i det Europeiska utbytesprogrammet Erasmus+. 

Läs mer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.