Göteborg ska bli bästa cykelstaden


Andelen cyklister i Göteborg har stått tämligen still de senaste åren, trots rejäla satsningar på cykeltrafiken i staden. Det prioriterade målet för Göteborg är att biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. Idag görs omkring sex procent av alla resor under en dag med cykel i Göteborg. Men den siffran ska fördubblas.

Just nu arbetar Göteborgs stad med en ny cykelplan som kommer att presenteras under året. Där kommer staden staka ut visioner för cykeltrafiken de närmaste 5 åren. Men varje år görs handlingsplaner vad gäller cykeltrafiken och under året testas flera nyheter i Göteborg.
I år inleds bland annat ett försök med så kallade cykelboxar utmed Avenyn, i Vasastan och i Majorna. Boxarna låter cyklisterna stå framför bilar vid en stopplinje och ska därigenom göra det säkrare för cyklister vid exempelvis högersvängar.

Fler cykelbanor

Något som också underlättar för att snabbare susa igenom staden på cykel är att det är så få stopp som möjligt. Ju bättre cykeltrafiken flyter desto gladare blir cyklisterna. Därför testar Göteborgs stad ny teknik som "föranmäler" ankomst till ett övergångsställe, istället för att cyklisten stannar, trycker på knappen, och väntar.
Runtom i staden kommer det också att byggas fler cykelvägar, bland annat på Västra Hamngatan mitt i stan.
Men trots flera år av relativt aktivt arbete för att förbättra Göteborg som cykelstad, ligger siffran för andelen resor med cykel relativt konstant över tiden.
– Vi vill ju att det ska öka givetvis och vet inte varför det inte gör det. Hade vi vetat hade vi prioriterat de åtgärderna, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på Trafikkontoret.

"Bra cykelstrategi"

Det kommer att ta ett tag innan man upplever att Göteborg är en riktigt bra cykelstad, enligt Eva Eriksson, men flera steg åt det hållet har tagits de senaste åren.
– Det pratas mer cykel nu än förr. Göteborg, liksom Stockholm, är en stad som från början byggdes för biltrafiken, men nu har vi med cykeltrafiken från början när trafiken planeras, säger hon.
Men det går att göra mycket mer. Cykelfrämjandet lobbar ständigt för att politikerna ska prioritera cykelsatsningar.
– Göteborg har absolut en bra cykelstrategi, men mer behöver göras. Framförallt efterfrågar vi att staden bestämmer sig för om cyklister är ett fordon eller om cyklister ska blandas med gångare. Vi tycker absolut att man bör ta bort alla kombinerade cykel- och gångbanor. Cyklister bör ha egna vägar, säger Conny Johansson, ordförande Cykelfrämjandet i Göteborg.
Han tycker att man bör se cyklister som snabbåkande fordon och att respekten för cykelvägar ska öka.
– Det är ju få gångare som kliver mitt i bilvägen, men på cykelvägar kan det mycket väl vara så. Cyklister kan komma upp i höga hastigheten, det blir ett säkerhetsproblem, säger han.

Cykelmotorvägar

Cykelfrämjandet efterfrågar också större visioner och stora satsningar i Göteborg
– Till exempel byggs det cykelmotorvägar runtom i Europa och även i södra
Sverige. Det är stora, breda vägar där det går att cykla rejält snabbt mellan städer. Det skulle vi gärna se i Göteborgsområdet, säger han.

MATHILDA ANDERSSON

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se