Bildreportage

Foto: Petter Trens.

GU från utsidan

För den som står utanför eller passerar Göteborgs universitets ingångar och fasader som betraktare kan akademins väggar kännas ogenomträngliga. Att man sen omges av dem som hittat en väg in kan få en att fundera över hur och varför man själv inte ens tagit steget. En av dem som gjort det är Petter Trens. 

Det känns som att jag hela mitt liv har varit omgiven av studenter vid Göteborgs universitet. När jag var barn pluggade mina äldre kusiner ömsom juridik, ömsom till läkare. I mer vuxen ålder har det alltid varit någon vän som har studerat än det ena, än det andra – allt från lösa kurser till konst på GU. Ändå har jag själv aldrig lyckats skapa mig en ordentlig relation till universitetet i min egen stad. 

Det slog mig, då jag flanerade Göteborg för att göra det här bildreportaget, hur stor del av stadsbilden som egentligen hör till GU. Så många byggnader jag har passerat otaliga gånger utan att någonsin ha reflekterat över deras funktion.

Emellanåt känner jag ett styng av sorg över att jag inte blev akademiker. Kanske är det medelklassig snobbighet – att det låter fint med en examen. Kanske är det ett dåligt självförtroende, ett arv från släktens klassresa, som vill ha ett skriftligt bevis att luta sig mot. Ett papper som säger att jag också kan saker. Men mest av allt känner jag, när jag vandrar runt i Göteborg, att jag hade velat lära känna det som finns bakom alla fasader. Lära känna en del av Göteborg som nu bara tomt stirrar mig i ansiktet.

GU Petter Trens 4

Pedagogen, klockan 10.18.
GU Petter Trens 3

Handels, klockan 14.19.
GUspionen 05 PT

Annedal, klockan 16.59.
GUspionen 06 PT

Haraldsgatan 5, klockan 17.02.
GUspionen 08 PT

Pedagogen, klockan 13.20.
GUspionen 01 PT

Vasaparken, klockan 16.10.
GU Petter Trens 2

Handels, klockan 16.34.
GU Petter Trens 1

Annedal, klockan 12:54.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se