konflikthantering

Låt inte känslorna fara iväg

Går det att undvika konflikter helt? Troligtvis inte, men det finns bra tillvägagångssätt som kan hjälpa dig att lugna ner de situationer som kan uppstå. Thomas Jordan, universitetslektor i konflikthantering vid Göteborgs universitet, delar med sig av några handfasta tips.

Vilka konflikter kommer man inte undan i en studentkorridor eller kollektiv?
– I just studentkorridor och i andra boendeformer där man har gemensamt kök brukar det uppstå skiljaktigheter kring städning, diskning och hur man håller rent i till exempel kylskåpet. Det är en självklarhet att man har olika standard på hur man håller rent och snyggt efter sig. Sedan kan det även handla om sådana saker som höga ljudnivåer.

– Jag kommer ihåg från den tid då jag själv bodde i studentkorridor att vi hade en gemensam kassa för gemensamma utgifter, det brukade uppstå en del friktion om hur man skötte sitt bidrag till den. 

Vad bör man tänka på innan man flyttar in i en studentkorridor?
 – Att man kommer att dela ytor med människor som kanske har andra vanor och normer än vad man själv har. Det är en självklarhet att det är så och att man inte kan räkna med att andra funkar som en själv. Därför kan det vara bra att ta initiativ till att skapa någon typ av forum där man kan prata om gemensamma angelägenheter, så att man åtminstone tar en liten fika eller träff där det finns möjligheter att lyfta frågor.

 Är arga lappar ett bra sätt att kommunicera?
– Ibland vet man ju inte vem det är som kanske inte har städat efter sig eller fört oväsen på natten och det kanske inte finns ett naturligt tillfälle att prata med alla på samma gång, i sådana situationer finnas ett behov av att kommunicera i skrift. Man får också försöka tänka på vad som funkar i olika situationer – att skriva ”din mamma jobbar inte här” ger inte så mycket effekt.  Bäst effekt får man alltid ut genom att vara saklig. 

Om det uppstår konflikter, hur ska man gå till väga för att upprätthålla grannsämjan utan att förstöra för sig själv och sin studiesituation?
– Jag kan tycka att det vore bra om hyresvärden delade ut ett informationsblad med enkla förhållningsregler och information om vad det innebär att bo i studentkorridor. Man kan till exempel ge enkla råd och uppmana sina hyresgäster att tillsammans sätta sig ner och prata om spelregler och hur att hantera saker. Det är bra om det finns lite stöd från hyresvärden så att det inte bara hamnar hos de enskilda hyresgästerna utan att man ger en puff i rätt riktning. 

 I vilka fall tycker du att man ska vända sig till hyresvärden? 
– Plan A är naturligtvis alltid att kommunicera direkt med personen det berör om det inte gäller sådant som ska polisanmälas, till exempel intrång eller sexuella ofredanden.  Det ska rätt mycket till innan man vänder sig till hyresvärden och då ska man även ha gjort ett antal försök att hantera det på egen hand genom att till exempel gå ihop flera personer från korridoren och kalla till ett möte.

Hur ska man minska de negativa effekterna av en konflikt så att den växer sig större?
– Till att börja med kan man själv se till att man inte eskalerar den genom att låta känslorna fara iväg allt för mycket. Det är klart att man kan bli riktigt arg men att tänka på hur man själv hanterar situationen kommer att vara en orsakande faktor till hur problemen lever vidare. På det sättet bemöda sig om att inte släppa taget om det man tycker är viktigt men ändå göra det på ett så sansat och vuxet sätt som möjligt. 

– I USA är det väldigt vanligt att det på campusområdet finns ett ombudskontor eller ”mediation office” där man faktiskt också kan få hjälp med medling i konflikter studenter emellan men också mellan student och lärare. Det har vi inte på samma sätt i Sverige men det vore bra om samma möjlighet och stödresurs fanns här.

 Thomas Jordan IMG 0098
Thomas Jordan, universitetslektor i konflikthantering vid Göteborgs universitet

Thomas tre snabba tips:

- Att prata med varandra är det bästa sättet att närma sig en lösning. 
- Arga lappar kan få motsatt effekt. Var saklig när du kommunicerar i skrift. 
- Mejla inte hyresvärden om det inte är absolut nödvändigt. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se