Bildreportage

I väntans tider

 Göteborgs universitets korridorer rymmer många vil- och bönrum. Oftast går det inte att boka, utan finns tillgängliga för såväl personal som studenter enligt 'först-till-kvarn' principen. Vissa av rummen kräver ett studentkort, andra en nyckel som respektive administration eller servicecenter tillhandahåller. Servicecenter finns på fem campusområden på GU och erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetare. Den som inte har ett campus i direkt anslutning till sina studier vänder sig istället till respektive administration för information. Många studenter känner inte till att rummen finns och de anställda berättar om en lågfrekvent efterfrågan och stor variation bland institutionerna. Vi har besökt några av de ibland väl dolda rummen och bjuder här på ett bildreportage gjort i samarbete med fotografen Marit Lissdaniels.

Spionen 8 

 
"Det finns ett vilrum, men man måste ha en nyckel dit", säger en student som läser på Medicinarberget och vill vara anonym.

 Spionen 7


 "Det ska finnas ett vilrum i A-huset, uppe på IPS-servicecenter som har en massagestol, men jag har aldrig sett den själv", säger Henrik Bäckström som jobbar på service på Pedagogen, hus B. 

 namnlöst

 
"Jag jobbar lite på alla våra fem servicecenter. På Haga har jag till exempel aldrig varit med om att någon frågat efter ett vilrum, men på Humanisten händer det i stort sett varje dag", säger den vikarierande servicemedarbetaren Linn Crawford.

Spionen 4


"Ett vilrum på E4 har utrustats med en mikrovågsugn." Utdrag ur Handelshögskolans lokala arbetsmiljökommitténs sammanträdesprotokoll 2014:4, daterat den 10 decemver 2014. 

 Spionen 6

"Under sommaren har snickare varit i förrådet på vån 2 och satt upp en vägg för vilrum. Tyvärr blev det missförstånd så att väggen går tvärs över rummet. Detta ska ändras så att vilrummet får samma storlek som tidigare men med riktiga väggar och en dörr så att man kan stänga om sig. Massagestolen ska ställas in igen samt en säng så att man vid behov även kan ligga ner och vila". 
Institutionen för Pedagogik och nr. 14/2013

 namnlöst 3


Bara på Humanisten finns det tre vilrum. Ett på plan fyra utanför korridor D, ett på plan tre utanför korridor D och ett utanför humanistiska fakultetskansliet, precis där trappan slutar. 

 Spionen 3


Utdrag ur RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 - BILAGOR, 2015-10-15, BILAGA 10: "Ett bönerum hade inte varit fel."
KOMMENTAR: "När jag har fått frågan har det framförallt handlat om ett bönerum. Då brukar jag hänvisa till Sprängkullsgatan", säger Carin Bjarsch, bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga biblioteket.  

 namnlöst 2

 
"Vi är ganska nya här och när studenter har frågat efter att få be eller vila har vi visat dem till det som egentligen kallas väntrummet, en trappa ner", säger Marcus Lindqvist i receptionen på Psykologiska institutionen.

 Spionen 10


"Just det här rummet är större än vad vilrummen brukar vara. Och där finns en sån massagestol", säger Juan Caballero, vaktmästare och tekniker på JMG som idag visar runt även på insitutionen för Globala studier. 

 

Bön- och vilorum

Information om var du hittar närmaste böne- och vilrum finns på www.gu.se eller genom att kontakta servicecentret, receptionen eller informationen på din institution.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se