Sydafrika - protester mot studieavgifter

För ett år sedan påbörjades de största protesterna Sydafrika upplevt på 40 år. Protesterna går nu in på sitt andra år, och har idag skiftat fokus.

För ganska precis ett år sedan började påbörjades protester vid University of Cape Town under parollen ”Rhodes Must Fall”. Målet var att få bort statyn av Cecil Rhodes från campus, Kapkolonins premiärminister i slutet av 1800-talet och tillika en symbol för det sydafrikanska kolonialarvet.

När statyn en månad senare lyftes bort var det en seger som rönte global uppmärksamhet. Vid det laget hade protesterna blivit landsomfattande och kommit att handla om sociala ojämlikheter, vitas privilegier och situationen för Sydafrikas svarta majoritet.
– Vi slåss inte för kostnadsfri utbildning som ett mål i sig, utan som ett medel – genomgående handlar det om vitas privilegier.

Orden kommer från Monde Nonabe, student vid University of Western Cape och aktiv inom kampanjen ”Fees Must Fall”. Hashtagen med samma fras kom att gå varm på sociala medier i höstas då studenter möttes av besked om höjda studieavgifter inför 2016, något som gav nytt liv i protesterna. Genom sociala medier och meddelandetjänsten Whatsapp mobiliserade studenter sig ännu en gång, och knappt två veckor efter att det första förslaget om höjda studieavgifter presenterats gick president Jacob Zuma ut och meddelade att studieavgifterna för 2016 inte skulle höjas.

Monde beskriver hur utbildning i Sydafrika är en handelsvara, och hur svartas utbildning är en resa i skam. 
– Den som inte har en förälder som har råd att betala blir exkluderad. Vår konstitution säger att regeringen ska säkerställa att var och en ska ha tillgång till utbildning. Det våld som uppstod i samband med protesterna förra året är ett resultat av det strukturella våld som utövats på svarta studenter i över 21 år.

Protesterna handlar inte bara om avgifter för studenter, det handlar om hur en betydande del av befolkningen upplever förhållanden som lever kvar sedan och i vissa fall har förvärrats sedan Apartheids avskaffande 1994. Avgifterna är måhända en viktig del, men har kommit att bli en galjonsfigur och ett viktigt delmål i kampen för allas lika rättigheter. 
– Om mina föräldrar är underbetalda får det direkta konsekvenser för mig som student. Även om vi skulle få fri utbildning, vad ska vi äta? Var ska vi bo?

I samband med protesterna kring ”Rhodes Must Fall” höjdes också röster om vikten av ”utbildningens avkolonisering”. I Sydafrika är endast en av trettio svarta i åldersspannet 18-29 universitetsstuderande, att jämföra med en av sex vita. Av 222 professorer vid University of Cape Town är endast 6 svarta. Samtalet med Monde kommer in på hur de vita studenter som i höstas protesterade sida vid sida tillsammans med svarta och färgade studenter under vårens protester tycks ha försvunnit. 
– Språket kan inte tänjas längre. Det går inte att generalisera.

Det går inte att prata om studenter som en homogen grupp i ett land där inkomstklyftorna ligger bland de högsta i världen och där individers rättigheter baserats på hudfärg under så lång tid. När ”the born free generation” inte känner sig fri kommer studenter att protestera. 
– Det är en dröm som blivit uppskjuten för svarta i Sydafrika under så lång tid. Det vi kämpar för har blivit förminskat till en enskild fråga. Det är inga nya protester eller demonstrationer, det är en fortsättning. 2016 råkar det vara svarta studenter som är de som protesterar.

På frågan vad som kommer hända framöver och vad protesternas utfall kommer bli finns inga enkla svar, men Monde är klar i sin åsikt: 
– Kostnadsfri utbildning är möjlig, därför står vi fast och kämpar för den.

PER KARLSSON

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se