Från problem till praktisk lösning

”Istället för att endast stå för problembeskrivningar så arbetar vi på Göteborgs förenade studentkårer ­aktivt med att erbjuda politiken färdiga lösningar på de problem vi identifierat kring studentbostadsbristen.”

Studentrörelsen i Göteborg har alltid ställt höga krav gentemot politiken. Dock har densamma inte alltid varit aktiv i att erbjuda politiska lösningar på de problemformuleringar man haft.
Göteborgs förenade studentkårer har nu bestämt sig för att ändra på detta. Istället för att endast stå för problembeskrivningar så arbetar vi aktivt med att erbjuda politiken färdiga lösningar på de problem vi identifierat.
I denna anda arbetar GFS sedan något år med att inte bara kräva fler studentbostäder, utan att även ge konkreta lösningar på hur studentbostadsbristen kan lösas. Detta initiativ går under arbetsnamnet Göteborg 4000+ och är ett samarbete mellan en rad aktörer.
Tanken bakom projektet är just samarbete. Dels mellan privata och offentliga aktörer på studentbostadsmarknaden, och dels mellan de offentliga institutioner som skapar eller borde skapa förutsättningar för fler studentbostäder.

Det vi nu har gjort är att samla privata och offentliga aktörer för att enas om vad politiken behöver göra för att fler studentbostäder ska kunna färdigställas snabbare. När detta arbete är klart kommer de åtgärder vi kommit fram till lämnas in till politiken i en form av hemställan. Tanken är att om kommunen kan leverera de förutsättningar som efterfrågas, så kommer våra samarbetspartners att sköta byggandet. Eller om man så vill: om politiken går 10 % av vägen, så går vi resterande 90 %.

Det kommunen kommer behöva göra är att mötas och samarbeta mellan olika nämnder och förvaltningar för att bryta de tidsödande hinder som ofta dyker upp när det handlar om bostäder och byggande. Detta är inget unikt, utan något som kommunen redan tillämpar i andra projekt, till exempel jubileumssatsningen. Förutom kommunen har även länsstyrelsen en viktig roll för att detta ska kunna bli verklighet.
Därefter så efterfrågas en kontinuerlig dialog mellan aktörerna i projektet och förvaltningarna för att snabbare hitta lägen att bygga på samt lösa de knutar som uppstår längs vägen till färdiga bostäder.

Tanken är att när ett koncept finns på plats, ska det vara fritt fram för privata aktörer att hoppa på tåget mot en sundare studentbostadsmarknad.
Tänk vad skönt om framtida studentrepresentanter på höstkanten slipper skriva den obligatoriska debattartikeln om att studentbostadsbristen fortfarande är akut.

ANDREAS SJÖÖ
Ordförande,
Göteborgs Förenade Studentkårer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se