Tyvärr finns det mycket som tyder på att alla lärosäten inte tar utbildningen på allvar. Vi anser att Sverige behöver en ny agenda för pedagogiken i högskolan" skriver SFS

Alla ska fatta - även du!

Ofta och gärna pratats det om pedagogiken i skolan, om att de elever som så behöver ska få särskilt stöd. Nu är det dags att börja syna pedagogiken i högskolan på samma sätt. Om vi menar allvar med att den högre utbildningen ska vara öppen för alla måste också undervisningen maximera allas inlärning.

Det är mindre än en vecka kvar till tentan och du har läst igenom det senaste kapitlet flera gånger. Nu sitter du och lyssnar på en lärare som förklarar just det där avsnittet som du har haft så svårt att förstå. Men fast du anstränger dig för att hänga med går det bara inte. Dina kursare antecknar flitigt. Det känns verkligen som att alla fattar utom du.

De flesta som har någon gång har studerat har drabbats av känslan av alla andra verkar förstå uppgiften, kunna svara på frågan eller veta precis vad som förväntas av dem. Men i verkligheten är det självklart fler än du som har svårt att hänga med. Det har att göra med utbildningens pedagogik: upplägg, genomförande och kultur.

Vi på Sveriges förenade studentkårer, SFS, anser att en god pedagogik är avgörande för utbildningskvaliteten. Med pedagogik menar vi inte bara att läraren ska vara bra på att undervisa, utan även hur själva utbildningen är upplagd, vilka metoder för inlärning som används och hur utbildningen är anpassad efter studenternas behov. Det är en fråga som är större än hur få timmars lärarledd undervisning studenter får, även om det också är viktigt. Det handlar om vad de timmar som finns faktiskt innehåller.

Tyvärr finns det mycket som tyder på att alla lärosäten inte tar utbildningen på allvar. När vi tidigare i år undersökte förutsättningarna för pedagogisk utveckling på landets lärosäten upptäckte vi stora skillnader. Två tredjedelar av högskolorna saknade övergripande system för meritering av pedagogisk skicklighet. Det betyder att de lärare som vill ge studenterna den bästa undervisningen inte alltid belönas på ett rättvist sätt. Samtidigt finns sedan länge väl etablerade system för meritering av vetenskaplig skicklighet. Vi fann också att 60 procent av högskolorna inte kräver att undervisande personal ska vara pedagogiskt utbildade.

Det är tydligt att universitetslärares kunskaper i sina ämnen verkar vara överordnade deras förmåga att lära ut, och att forskning värderas högre än utbildning. Men för studenten som känner att alla andra fattar utom en själv är det inte bara ämnesskickligheten som räknas. En aldrig så ämnesskicklig person kan inte hjälpa dig i ditt lärande om hen inte också är en god pedagog. Att skapa effektiva läraktiviteter som leder till rätt mål är en avancerad kompetens i sin egen rätt.

Vi anser att Sverige behöver en ny agenda för pedagogiken i högskolan. Rättssäkra meriteringssystem och kurser i högskolepedagogik för alla lärare skulle inte lösa alla högskolans problem, men det är åtgärder som skulle uppvärdera pedagogiken, utbildningen, och hjälpa många studenter.

Det talas ofta om problemen med den sneda rekryteringen till högskolan. Fortfarande är det drygt tre gånger så vanligt att personer vars föräldrar har en högskoleutbildning väljer att läsa vidare, jämfört med personer vars föräldrar har en gymnasieutbildning. Samtidigt ökar diversiteten genom att fler har internationell bakgrund. För att se till att högskolan blir tillgänglig för alla måste utbildningarnas utformning, det vill säga pedagogiken, utvecklas så att alla som är behöriga kan klara dem, oavsett vilket stöd de kan få hemifrån. Alla utbildningar ska hålla så hög kvalitet att du inte ska behöva känna att alla andra fattar utom du.

JOHAN ALVFORS
VICE ORDFÖRANDE SFS

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se