Göteborgs universitet imotarbetar debatt, kritiskt tänkande och samtal, menar Per Aronsson från Liberala studenter i Göteborg.

”Universitetet hindrar det fria samtalet”

Det är olyckligt att Göteborgs universitet inte tillåter partipolitisk verksamhet i sina lokaler, och på det sättet motarbetar debatt, kritiskt tänkande och samtal, menar Per Aronsson från Liberala studenter i Göteborg.

Det är med tungt sinne som denna text författas till Göteborgs universitet angående det faktum att partipolitiska förbund inte tillåts på universitetet. Att universitetet är studenternas arbetsplats, och huruvida partipolitiska förbund skall tillåtas på universitetet får beslutas av universitetet på egen hand, är sunda och förnuftiga argument. Det är däremot beklagligt att en steril barriär har upprättats mellan universitetets studenter och landets partipolitiska förbund, när all form av partipolitisk verksamhet är förbjuden på universitetet. Att ett universitet med anor och meriter som Göteborgs inte tillåter att det fria ordet innefattar en frivillig partipolitisk debatt är beklämmande.

Nekas möjlighet till diskussion

Göteborgs universitet verkar ha glömt en viktig aspekt om det fria ordet: Rättigheten att tala fritt innefattar inte bara rättigheten för talaren att tala, utan även rättigheten för den som lyssnar att höra. När det fria ordet kontrolleras genom att hindra talaren, kontrolleras samtidigt åhöraren genom att neka denne möjlighet till en diskussion. Följaktligen blir både talaren och åhöraren fångar i sina övertygelser då de berövas en möjlighet till att ändra dem.

När Göteborgs universitet väljer att isolera studenter från partipolitiska debatter på universitetet, berövas studenterna en viktig möjlighet till att ifrågasätta och ompröva partipolitiska idéer. Detta är olyckligt eftersom det fria samtalet och det kritiska tänkandet är något som har uppmuntrats i den akademiska världen under lång tid.

Att hindra Göteborgs universitetsstudenter från att – på frivillig grund – medverka i partipolitisk debatt är inte bara negativt för individen. Det är även negativt för den fortsatta utvecklingen av det demokratiska samhället. Demokratin växer inte utan politisk diskussion. En frisk och stark demokrati är beroende av att olika tankar, åsikter och övertygelser tillåts leva fritt för att vi ska kunna erhålla kunskapen om hur det fria och rättvisa samhället ska byggas.

Därför anser Liberala studenter Göteborg att följande två frågor bör ställas till Göteborgs universitet: Med vilken rätt hindras studenterna från att utveckla det demokratiska samhället genom politisk debatt och vilken skada kan det åsamka studenterna, om de på en frivillig grund vill engagera sig i den partipolitiska debatten på universitetet?

PER
ARONSSON
Liberala studenter Göteborg

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se