Skjutningar i Göteborg och flyktingar som drunknar i Medelhavet illustrerar ett 2000-tal där mänskligt liv värderas olika, menar Carl Bradshaw. Foto: pixabay

”Demokratin har inte råd att försummas”

Studenter från Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg åker till Sicilien för att arbeta med anti-maffia rörelsen Libera Palermo. Att motarbeta organiserad brottslighet är en av EU:s stora utmaningar, skriver Carl Bradshaw från Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg.

Medias rapporter om död och desperation kan appliceras på både vårt närområde och den internationella scenen. Skjutningar i Göteborg och flyktingar som drunknar i Medelhavet illustrerar ett 2000-tal där mänskligt liv värderas olika. Här utgör organiserad brottslighet inom EU en viktig komponent. Detta påverkar Europas stater på ett gemensamt plan och måste därför bekämpas gemensamt.

Angående flyktingar som via Medelhavet tar sig till Europa beräknar Amnesty International i sin rapport ”Europe´s sinking shame” att 1 700 mist livet bara under 2015. Kriminella nätverk gör massiv profit genom människosmugglingen men problemet måste även kopplas till förutsättningarna som får organiserad brottslighet att frodas. Som studenter bör vi försöka motarbeta problemen som grundar sig i ett otillräckligt engagemang bland EU:s politiker och medborgare.  

Genom att uppmärksamma initiativ som tas i vårt närområde kan vi göra skillnad. Under våren har vår delegation anordnat två föreläsningar, varav en paneldebatt, om organiserad brottslighet. Vi har även besökt organisationer som Ung och Trygg vilka arbetar för att motarbeta att unga hamnar i gängkriminalitet, missbruk och utanförskap, Vägen Ut som hjälper före detta missbrukare och fängelsekunder att ta sig tillbaka in i samhället, och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, ett initiativ taget av flera offentliga myndigheter.

Genom att dela erfarenheter och stödja samt lära oss om de initiativ som finns kan vi göra framsteg och få fler att engagera sig.
I sitt tal om ungdomsprotesterna 1968 hyllar Olof Palme ungdomen som ”en opinion som vill satsa på generositet och broderskap över gränserna, som erkänner folkens rätt och som vet att det är den sociala verkligheten som först och främst behöver förändras.” Samtidigt varnar han för att demokratin kan komma att ”försumma de problem som är avgörande i mänsklighetens sociala verklighet”.

Demokratin har idag, liksom 1968, inte råd att försummas och den sociala verkligheten är i behov av förändring.

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CARL BRADSHAW,
UTRIKESPOLITISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se