Nolltaxa GBG vill att det ska vara gratis att åka kollektivt i Göteborg

"Biljettpriserna bygger murar"

Nolltaxa i kollektivtrafiken är bra för samhällets ekonomi, minskar bilpendlingen och gör det möjligt för alla oavsett plånbok att röra sig fritt i staden. Därför är det dags att införa nolltaxa i Göteborg, menar Johanna Kinnunen och Sebastian Wedtström Kjerfh, initiativtagare till Nolltaxa GBG.

Kollektivtrafik är mycket mer än bara ett sätt att ta sig från punkt A till punkt B. En spårvagn full av människor som svischar förbi dyra bilar i trafikstockning är demokrati in
action. För klimatets skull, och för att bygga ihop staden behöver fler åka kollektivt. Därför vill vi införa nolltaxa i kollektivtrafiken i Göteborg, och kommer bilda opinion för frågan för att på sikt samla underskrifter till ett folkinitiativ för nolltaxa i kollektiv­trafiken.

Kollektivtrafiken står för en enorm ekonomisk samhällsnytta i dag, men nyttan kan bli betydligt större genom en nolltaxa. Estlands huvudstad Tallinn införde nolltaxa den 1 januari 2013. En oväntad effekt av försöket blev att cirka 10 000 personer valde att skriva sig i staden vid införandet, vilket är betydligt fler än vanligt. Skatteintäkterna från stadens nya invånare vägde i stort sett upp mot de förlorade biljettintäkterna. Vidare menade Västtrafik 2011 att för varje skattekrona som läggs på kollektivtrafiken i nuläget går 1,75 kronor tillbaka till samhället, exempelvis genom minskade kostnader för vård av trafikskador, att parkeringsplatser kan bebyggas, och så vidare.

En annan aspekt av nolltaxan är självklart den ekologiska nyttan och vinsten för klimatet. Det är bortom all rimlighet att ensamma bilpendlare bär med sig ett och ett halvt ton stål fram och tillbaka till sina arbetsplatser varje dag. Framför allt är det ohållbart för miljön. Framtidens transportsystem kan inte gå i 1900-talets gamla hjulspår.
Ett nödvändigt steg i att få ned förbrukningen av fossila bränslen är att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Om vi vill se en bättre värld i morgon behöver vi förändra vårt beteende idag.

Men den kanske viktigaste anledningen till att införa nolltaxa i kollektivtrafiken är de sociala skälen. Alla ska vara fria att kunna röra sig som de vill i staden: till jobbet, kvällsaktiviteten eller kärleken. Plånboken får inte begränsa rörelsefriheten – en princip nästan alla partier i kommun- och regionfullmäktige borde kunna ställa sig bakom. En levande och gemensam stad förutsätter att invånarna kan röra sig fritt mellan stadsdelarna. Så åstadkommer vi ett utbyte mellan samhällsgrupper och motverkar segregation.  Kollektivtrafiken bygger broar mellan människor, medan biljettpriserna bygger murar.

JOHANNA KINNUNEN
SEBASTIAN WEDTSTRÖM KJERFH
Nolltaxa GBG

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se