Svårt få plats att tenta

kristinwestmarwebbTenta dagen före julafton eller några veckor efter terminens slut. Låter orimligt, inte sant? Men inte alls ovanligt vid Göteborgs universitet, där bristen på tentasalar går ut över studenterna.

Kvällstentor är vanligt. Lördagstentor likaså. Och i vissa fall även tentor på söndagar. Examination på helgen hör till vardagen för en student vid Göteborgs universitet. Ibland hamnar tentorna på ännu mer opraktiska tider.

- Vi har många studenter som får tenta väldigt sent efter det att terminen tagit slut. Ibland så sent som i mitten av juni, säger Martin Thulin, ordförande i Haga studentkår.

Många vänder sig till kåren

Han berättar att tentamenstiderna är ett av de vanligaste problem som medlemmarna i Haga studentkår vänder sig till kåren med.

Obekväma tentamenstider är inte bara opraktiska, utan gör ibland studierna rent av omöjligt för många studenter. Som för studenten som tentade dagen innan julafton, och sedan skulle ta sig hem till sina föräldrar för att fira jul, för studenten med barn som hade svårt att hitta barnvakt på kvällstid, eller för de studenter som inte kunde tentera efter terminstid eftersom de redan börjat sina sommarjobb.

- Vi har till och med studenter som missat sina examensceremonier eftersom de hade sina sista tentor samma dag, berättar Martin Thulin.

Praktiskt i Viktoriasalen

Institutionerna bestämmer själva när och var de vill lägga sina tentamensskrivningar. De flesta föredrar dock att lägga dem i den centrala tenta­salen på Viktoriagatan 30, där allt praktiskt redan är ordnat och
institutionerna själva inte behöver ordna tentavakter. Och då blir det problem när alla kurser vill examinera samtidigt, berättar Anita Lansvik, koordinator på studentstödsenheten vid Göteborgs universitet.

- I mitten och slutet av terminen hopar det sig. Då vill alla skriva på samma dag, säger hon.

Istället väljer många institutioner att lägga sina tentor på kvällar eller helger, eller på andra tider då inte lika många vill examinera.

Bryter inte mot reglerna

I Lund har studentkåren och universitetet tagit fram regler som säger att inga tentor bör läggas utanför terminstid, på helgen eller efter klockan 19. Sådana regler finns dock inte vid Göteborgs universitet. Inte heller bryter tentor på kvällar och helger mot rekommendationerna i Högskoleverkets rapport om rättssäker examination, påpekar Anita Lansvik. Men hon tycker att det är viktigt att frågan diskuteras.

- Det här är något som man kan ta upp i regelsamlingen. Om reglernaändrades fick ju institutionerna lösa det på något annat sätt.

Utnyttja lokalerna bättre

Ett annat alternativ vore att universitetet bekostade en ny lokal. Men enlig Göteborgs universitets förvaltningschef PO Rehnquist beror dock problemet inte på att universitetet har för få tentamenslokaler. Istället handlar det om att det är svårt att nyttja lokaler över fakultetsgränserna. Så medan en institution tvingas lägga tentor på en helg står utmärkta tentamenslokaler på ett annat fakultet tomma. Därför har universitetet tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med frågan.

- Vi vill att man ska se hela universitetet som en lokalresurs, säger PO Rehnquist.

text: lina söderström
illustration: kristin westmar

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se