Foto: GU

Stressade studenter på Sahlgrenska

Psykisk ohälsa, stress och oro inför arbetslivet – studenterna vid GU:s medicinska utbildningar mår inte bra. Det visar resultatet efter en omfattande enkätundersökning vid Sahlgrenska akademin.
– Vi har en hel del att ta tag i här, säger Silvana Naredi, vicedekan för utbildning vid Sahlgrenska akademin.

 

Enkätundersökningen som gjordes under höstterminen 2016 hade en hög svarsfrekvens, hela 61 procent av samtliga studerande vid Sahlgrenska akademin deltog. Och bilden som framkommer är inte positiv. Bland annat konstateras att det finns en ”hög förekomst av överbelastning och psykisk ohälsa”, att 15 procent har sökt vård på grund av studierelaterad ohälsa och att en tredjedel någon gång ”starkt övervägt att avbryta sina studier”.

Foto: Johan Wingborg/GU

Silvana Naredi, vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Sahlgrenska akademin, tar resultatet på största allvar:
– Att en tredjedel av våra studenter befinner sig på gränsen till stressrelaterad ohälsa är mycket. Visst, vi skulle kunna påpeka att just den stressrelaterade ohälsan ökar i samhället i stort men vi måste jobba med det vi har framför ögonen, säger hon.

I rapporten påtalas brister från fakultetens sida, bland annat genom otydligt uppsatta kursmål och en brist på feedback. Hur tänker du kring det?
– Vi har självklart en hel del att ta tag i här. Vi måste granska vår egen kvalité och det är ett arbete som redan är påbörjat. Hittar vi mycket brister där så kan det bli aktuellt med utbildningar för lärare. Vi kan säkert bli tydligare, säger Silvana Naredi.

Det nedslående resultatet på rapporten kom dock inte som någon överraskning. Både Saks (Sahlgrenska akademins studentkår) och Akademihälsan hade varnat för studenternas ohälsa. Och att antalet studenter ökat kraftigt de senaste åren var också en indikator.
– Utbildningarna har expanderat våldsamt. Under de senaste fem åren har till exempel Barnmorskeprogrammet fördubblats och både läkar- och sjukskötarprogrammet har vuxit med 30 procent. Det är på direkta regeringsdirektiv. Och det är klart, om det är en kurs med 150 studenter så är det svårt att se alla. Det är ingen ursäkt men vi har helt enkelt inte hunnit med, säger Silvana Naredi.

Mindre grupper, mentorer och snabbare uppföljning är en del av lösningen. Redan nästa termin har fakulteten infört en ny åtgärd: den student som misslyckas med både tenta och följande omtenta ska kontaktas och erbjudas stöd från studievägledare.
– Det där hänger ihop – klarar du inte tentan blir du såklart stressad, säger Silvana Naredi innan hon fortsätter.
– Vi har också haft mycket kontakt med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen angående resultatet av rapporten. Studenterna är deras framtida arbetstagare och det är även där de gör sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning reds. anm.). Sen jobbar även enheten för Arbets- och Miljömedicin med frågan. Och vi ska se till att få ut en begriplig sammanfattning av rapporten till studenterna så de förstår att vi tar detta på allvar. Vi jobbar brett på flera fronter, säger hon.

Läs mer om Sahlgrenska akademins studentkår och vad de säger angående rapporten i senaste numret av Götheborgske Spionen som utkommer i morgon lördag!

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se