Röster och statistik från tandläkarprogrammen

Tandläkaryrket har hög status och utbildningen på Odontologen placerar sig ständigt i toppen bland de mest populära programmen på Göteborgs universitet. Men hur ser det ut på de övriga utbildningarna runtom i landet och hur många studenter fullföljer inte utbildningen?

Anders Berglund, programansvarig, Umeå universitet: 
”På termin fem börjar studenterna arbeta med roterande verktyg, exempelvis borr, på patienter. De har jobbat med detta på docka tidigare men det är nytt att jobba på patient och det är svårt i början men efter ett tag får de flesta till det. Sen finns det ju någon student vissa år som inte har förmågan och behöver punktbevakas för att inte skada patienterna. Det är oerhört resurskrävande och till slut blir det svårt att få tag i patienter som kan tänka sig att ställa upp. Hade någon bett mig hoppa två meter i höjdhopp och jag inte klarat det så hade jag lagt ned och insett att jag valt fel men de här studenterna vill så gärna bli färdiga att de inte lyssnar på varningarna.”

• Andel studenter som inte fullföljt utbildningen de senaste tio åren: 11 procent. 

 

Karin Garming, programansvarig, Karolinska institutet, Stockholm:
”Vi har vissa studenter som gått under väldigt lång tid som vi råder till att tänka om. Har du exempelvis inte lärt dig att lägga bedövning tidigt under utbildningen så kan du heller inte behandla patienter, det säger sig självt. Jag tycker mig kunna se en attitydförändring de senaste tio åren – tidigare stod läraren i centrum nu är det tvärtom, vilket förstås inte är fel. Intresset för att gå på traditionella föreläsningar har minskat och allt ska i stället finnas på webben så att studenterna kan ta del av materialet när och var som helst. Studenterna kräver mer, är måna om sig själva och sin tid. Vi försöker möta upp och digitalisera i den mån det går, det är utmanande men roligt! Men bland vissa äldre lärare är det såklart svårt att hänga med.”

• Antal studenter som inte fullföljt utbildningen de senaste tio åren: Cirka 11 procent. 

 

 

Peter Lingström, programansvarig, Göteborgs universitet:
”Tandläkarutbildningen är på många sätt komplex! Som tandläkare krävs både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter, men även en förmåga till gott patientomhändertagande och god samarbetsförmåga med övriga yrkesgrupper inom tandvården. Även om studenter klarar de teoretiska tentorna så kan det uppstå problem för vissa längre fram i utbildningen när man får patientkontakt. Det är ovanligt, men för enstaka studenter kan man ha nått ganska långt under utbildningen innan det upptäcks. Vi försöker identifiera svagheter så tidigt som möjligt för att stärka den enskilda studenten i dennes lärandeprocess. Det finns självklart områden som vi kan utveckla, men det handlar också om resurser och den tid som vi har till vårt förfogande.”

• Antal studenter som inte fullföljt utbildningen de senaste tio åren: 9 procent. 

Malmö högskolas presentation av tandläkarprogrammet:
”Tandvårdsutbildningarna i Malmö bedrivs enligt den pedagogiska principen problembaserat lärande. Olika tandvårdssituationer eller tandvårdsproblem som relaterar till kursens tema utgör utgångspunkt för lärandet. Det motiverar de studerande att söka basal kunskap utifrån ett behov av att förklara kliniska fenomen. Klinisk färdighetsträning med behandling av egna patient- er löper genom hela utbildningen och den kliniska aktiviteten ökar successivt från terminskurs 2 till terminskurs 10.”

• Antal studenter som inte full- följt utbildningen de senaste tio åren: Cirka 15 procent. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se