Vill förändra kåren

Interna stridigheter som orsakat splittring och avhopp - hittills har verksamhetsåret varit turbulent bland de förtroendevalda i Göta studentkår. Samtidigt som ordförande Ellinor Alvesson känner sig lugn över situationen har en motståndsrörelse som kallar sig Gräsrötterna startat. Deras mål: att bli invalda i kårfullmäktige för att sedan förändra organisationen inifrån.

Både Hektor Löfgren och Felix Quist är svettiga när mötet är över. De deltagare som närvarat har tagit sina roller som djävulens advokater på största allvar och Hektor och Felix har fått argumentera ordentligt för sin sak. Med hjälp av whiteboardtavlan i det lilla grupprummet på Gamla Hovrätten har de spaltat upp deras, fram till nu, okända projekt: Gräsrötterna – organisationen som hoppas kunna förändra Göta studentkår. 

Men frågebombardemanget har inte bara fått dem att svettas, det har också gjort dem hoppfulla – debatt är något de båda saknat under tiden som verksamma inom kåren. 
– Det krävs nästan att det finns en motpart som tycker annorlunda. Då blir det motiverat att kampanja, sätta upp affischer och fixa merch till exempel. Vi vill få en dialog kring kårens funktion, säger Hektor Löfgren. 

Drygt tre månader har gått sedan det svettiga mötet men platsen är densamma – Gamla Hovrätten alldeles bredvid Näckrosdammen. Här huserar delar av den Humanistiska fakulteten, bland annat programmet Liberal Arts, som Hektor läser. Grunden till initiativet föddes här men fröet till Gräsrötterna såddes inne på Götas huvudkontor – medan Hektor fortfarande satt som viceordförande i Göta studentkårs styrelse. 
– Idéerna fanns redan någon månad innan jag avgick men det hade inte varit snyggt att driva en kampanj samtidigt som jag satt centralt. Men när jag hoppade av och gick tillbaka till studierna kunde jag lägga tid på det här projektet, säger Hektor. 

Anledningen till hans plötsliga avhopp, bara några månader in på förra terminen, berodde enligt Hektor på era anledningar. Dels på bristande personkemi mellan honom och vissa i gruppen, dels på avsaknaden av visioner över hur de skulle entusiasmera studenterna till ett aktivare deltagande i kåren. 
– Problemet är inte ekonomiskt, pengar har kåren. Utan problemet är att medlemmarna inte är tillräckligt engagerade vilket leder till att det inte finns tillräckligt med folk för att fylla platserna ute på institutionerna. Vi anser att kåren måste synas mer, vara ute och ta reda på vad studenterna vill att vi gör för dem. Något som skulle underlättas av en plattare organisation, där besluten tas så nära gräsrotsnivån som möjligt så att studenterna känner att de kan sätta sin egen prägel på sin fakultet. Men när detta togs upp centralt, i styrelsen, tolkades det av vissa som en personlig attack. 

– Det fanns inget andrum i diskussionen utan man kvävdes direkt, fyller Felix Quist i. Han sitter fortfarande med som ordförande för Götas IT-sektion och har ännu inte berättat för sina kårkollegor om engagemanget i Gräsrötterna. 

– Jag vet inte hur mycket de vet. I början var det inget jag skröt om direkt men nu det senaste är jag inte längre lika selektiv med vilka jag berättar det för, säger han. 

Gräsrötterna säger sig sträva efter en plattare organisation inom kåren vilket enligt dem skulle underlätta för studenter att engagera sig. De är trötta på den byråkrati som de menar att den nuvarande organisationen gömmer sig bakom och som snarare avskräcker än lockar nya medlemmar.
 

ellinor alvesson IMG 6408


Ellinor Alvesson, ordförande i Göta studentkår, tar emot i kårens gamla konferensrum på andra våningen i Studenternas hus. Hon engagerade sig inom kåren redan i samband med att hon började på programmet för offentlig förvaltning för snart fyra år sedan och sedan 2016 har hon suttit med som ordinarie ledamot i kårfullmäktige. 

Hon berättar att fullmäktige tills nyligen bestod av 27 platser men att de ändrat i stadgarna och att det nu räcker med 21 personer. Av dessa är det dock bara 14-15 stycken av stolarna som verkligen fylls när det väl är dags för möte. Men det är inget ovanligt, menar hon. 
– Att folk inte kommer eller att de hoppar av är inte så konstigt. Att sitta i fullmäktige handlar om ideellt engagemang och vid tidsbrist prioriterar folk annat arbete, säger Ellinor Alvesson. 

Att sitta i fullmäktige handlar om ideellt engagemang och vid tidsbrist prioriterar folk annat arbete, säger Ellinor Alvesson.

När det kommer till medlemsrekryteringen arbetar Göta både aktivt och förebyggande, säger hon. Bland annat lockar de studenter genom att erbjuda förmåner och studiesociala aktiviteter. Till exempel anordnar de varje år mottagandet för universitetets nytillkomna studenter. Men överlag är det svårt att få tiden att räcka till att besöka alla institutioner regelbundet. 
– Det är ett problem som många kårer brottas med. Men jag tycker ändå att vi sköter vårt grunduppdrag, utbildningsbevakningen. Och finns det inte tid så ser vi till att ta oss tid för just det, säger hon. 

Även om hon inte har lusläst Gräsrötternas Facebooksida så är hon medveten om att initiativet existerar. Men att föra en dialog med dem har ännu inte varit aktuellt. 
– Vi uppmuntrar allt engagemang när det gäller kårvalet och vill de komma till oss för diskussion så är de mer än välkomna. Men den debatten tänker jag inte ta i sociala medier, säger Ellinor Alvesson. 

Tillbaka till Gamla Hovrätten och Gräsrötterna. Till nästa val av fullmäktige hoppas de kunna ställa upp med en lista med tolv namn. Innan valet, som äger rum i mars, är planen att stå ute på institutionerna, bjuda på kaffe och få igång diskussionen om hur studenterna vill att kåren ska fungera. Förhoppningsvis även debattera mot de som tycker annorlunda. De har även startat en sida på Facebook där tonen bitvis varit hård. 
– Men Gräsrötterna ska inte tolkas som någon form av personangrepp. Nu har det ändå gjort det av vissa personer men vad vi har för relation till varandra är inte relevant. Alla vi är borta från universitetet om några år medan kåren förhoppningsvis finns kvar, i vilken form den då fungerar är det som är relevant, säger Hektor Löfgren. 

Det här vill Gräsrötterna

Decentralisering: organisationen behöver bli plattare, med en beslutsfattande så nära gräsrotsnivån som möjligt. Studenterna på respektive fakultet ska känna att de enkelt och tydligt kan sätta sin egen prägel på sin fakultet (sektion). 

Aktivering: De heltidsarvoderade behöver aktivt jobba nära gräsrotsengagemanget för att hjälpa nya studenter på olika utbildningar att hitta varandra och dra igång föreningar på institutionsnivå. Dessa föreningar kan sedan själva hitta och nominera studentrepresentanter vid sina institutioner och till de fakultetsgemensamma organen, och på ett naturligare sätt få kommunikationen representanterna emellan att flyta på smidigare. 

Förenkling:
Gräsrötterna vill göra det enklare att bli och vara engagerad student. De anser att byråkratin i Göta studentkår bör ses över med detta i åtanke. Likaså vill de se över de arvoderades arbetsuppgifter. De arvoderade ska främst stötta och utveckla verksamheten – inte agera bromskloss och kontrollorgan.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se