Kvinnors makt i världen ökar

Kvinnors situation har förbättrats avsevärt under det senaste seklet. Detta visar ett nytt index framtaget vid Göteborgs universitet. Ett index och register som möjliggör nya sätt att jämföra kvinnors fri- och rättigheter över tid.

Förenta nationerna, FN, har gjort åtskilliga försök att kartlägga kvinnors möjligheter och politiska makt ur ett globalt perspektiv. En svaghet med studierna är att de bara omfattar de senaste årens utveckling, vilket försvårat historiska jämförelser. 

Det nyligen framtagna ”Women’s Political Empowerment Index” löser detta problem. Indexet, som forskningsprojektet Variety of Democracy (V-Dem) vid Göteborgs universitet tagit fram, är baserat på data insamlat av tusentals forskare från olika länder. Databasen täcker i stort sett alla världens länder från år 1900 fram till 2012. 

Resultaten visar kraftigt ökade fri- och rättigheter för kvinnor under de senaste hundra åren. I en del regioner, exempelvis Mellanöstern och Nordafrika, går dock utvecklingen väldigt långsamt.
– Tidigare mått har haft nackdelen att antalet länder och år har varit begränsat. Vårt index är bra för att det är tillgängligt över tid. Fördelen med det är möjligheten till att mäta samma aspekter över långa tidsperioder, säger Aksel Sundström, postdoktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.   

Indexet bidrar också med fler aspekter av kvinnors makt och möjligheter än tidigare. I studien presenteras tre dimensioner: medborgerliga rättigheter, deltagande i civilsamhället och politiskt deltagande. Aksel Sundström framhåller att utvecklingen inte är linjär och att de kan utvecklas i olika takt.
– Ett exempel är Ryssland efter Sovjets fall, där kvinnors möjlighet till att uttrycka åsikter ökade medan det politiska deltagandet minskade. Vi ser därigenom att utvecklingen av de olika dimensionerna inte nödvändigtvis behöver ske samtidigt, påpekar han.   

Databasen kan också bli en viktig resurs för att utvärdera reformer och för att se åt vilket håll utvecklingen runtom i världen går. Registret kan även vara användbart för beslutsfattare som vill få en bättre översikt över vilka regioner som är i behov av särskilda insatser.
– En stor fördel med databasen är att den är öppen och gratis för alla. Oavsett rik eller fattig, säger Aksel Sundström.

Variety of Democracy


Fakta Variety of Democracy

Forskningsprogrammet Variety of Democracy (V-Dem) är ett samarbete mellan den statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Kellog Institute vid Notre Dame University i USA. V-Dem består av ett världsomfattande nätverk av forskare (36 regionala ledare, 170 landkoordinatorer samt 2 800 landexperter) som samlar in relevant data från i princip världens alla länder.

”Women’s Political Empowerment Index” är fritt att ladda ned via V-Dem:s hemsida.

En artikel om indexet: Aksel Sundström, Pamela Paxton, Yi-ting Wang & Staffan I. Lindberg (2017) ”Women's Political Empowerment: A New Global Index, 1900-2012”, World Development, 

womens index

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se