Eva Wibergs resor strider inte mot Lunds universitetets policy

Lunds universitets internrevision visar att Eva Wiberg agerat i enlighet med universitetets regler för tjänsteresor.

Tidigare i februari gjorde tidningen Lundagård en granskning där man menade att Lunds universitets prorektor Eva Wibergs resekostnader stred mot universitetets policy. En utredning startades och internrevisionen har slutligen kommit fram till att Wibergs resekostnader är korrekta och överensstämmer med uppsatta regler. Revisionen har översiktligt granskat alla resor in- och utrikes, inklusive taxiresor. Även andra personer i ledningen har utretts och ansetts agera i linje med resepolicyn.

Samtidigt konstateras att resepolicyn är daterad och behöver uppdateras. Den beskrivs som otydlig när det gäller frågor som resesätt, tidsavvägning, kostnad och effektivitet. Ett annat förslag är införande av rutiner där kontinuerlig granskning av ledningens kostnad ska genomföras. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se