Wiberg utreds efter resenota

Lunds universitets prorektor Eva Wibergs resekostnader i tjänsten strider enligt en granskning gjord av tidningen Lundagård mot Lunds universitets policy. Wiberg, som är föreslagen att bli Göteborgs universitets rektor, ska enligt tidningen rest för onödigt dyra kostnader och ärendet utreds nu av en internrevision.

Eva Wiberg är idag prorektor för Lunds universitet och föreslagen att efterträda Pam Fredman i rollen som rektor för Göteborgs universitet. Det enda som återstår i rekryteringen är att regeringen formellt säger ja. 

Nu har studenttidningen Lundagård granskat Eva Wibergs tjänsteresor för 2016 och noterar att hennes flygnota slutar på 219 548 kronor. Något som tidningen hävdar strider mot universitetets policy. 

Torbjörn von Schantz är rektor vid Lunds universitet och den som har den övergripande tillsynen av verksamheten.

– Det skulle jag naturligtvis hört med henne om, om hur hon reser och inte bara att hon reser. Eva ska inte lastas för detta och jag borde ha reagerat på det tidigare, säger Torbjörn von Schantz. 

Det här är absolut inga nöjesresor. Man förväntas vara på plats inom ett par timmar och stå på scen eller vara med i diskussioner. Det finns inte på kartan att åka economy under så långa resor, säger Eva Wiberg själv till Lundagård.

På frågan om huruvida resorna avviker från universitetets policy svarar Torbjörn von Schantz att den interna revision som nu tillsätts får avgöra det.

– Men, resorna avviker så till vida att de kostat jättemycket pengar. Men hon har också rest väldigt mycket och haft det som sitt uppdrag.

Torbjörn von Schantz är rektor vid Lunds universitet sedan den 1 januari 2015. Det är han som, tillsammans med prorektor Eva Wiberg, har det övergripande ansvaret för hela universitets verksamhet och svarar under universitetsstyrelsen för ledningen av verksamheten. Han och Eva Wiberg har tidigt i deras samarbete diskuterat mängden resor som ålagts Evas roll.

– Jag har varit orolig för att hon har rest för mycket och varit mån om hennes tid. Men jag vet också att Eva gillar att resa och jag har inte uppfattat det som betungande för henne. Uppdelningen oss emellan har varit att Eva tar det internationella och jag det nationella och interna ansvaret och det visste vi redan från början skulle innebära mycket resande för Evas del, säger Torbjörn von Schantz.  

Som prorektor i Lund har Eva Wiberg haft ansvar för internationalisering och flugit ofta, både inom och utanför Europa. Nästan halva tjänsten har omfattats av uppdrag för Universitas 21. Hennes ansvar för internationaliseringen upphörde sommaren 2016 men fasades ut enligt rektor Torbjörn von Schantz.

– Hon trappade ner på resandet inom det uppdraget efter ett samtal vi hade och upphörde runt november månad, säger Torbjörn von Schantz.

Han har via telefon haft kontakt med Eva Wiberg efter avslöjandet.

– Ja, jag har haft kontakt med henne. Min fokus har tidigare legat på Evas hälsa och tid och jag har inte tänkt närmare på de kostnader som det landat på. Min inställning är att vi ska vara kostnadseffektiva, vilket jag också har framfört och detta är Eva fullt medveten om. Man ska göra sina avvägningar, har man tid att återhämta sig så har man all anledning att ta det billigaste alternativet, säger Torbjörn von Schantz.

Att avslöjandet medför någon påföljd för Eva Wiberg under hennes återstående tid vid Lunds universitet, innan hon den första juli väntas efterträda Pam Fredam, har Torbjörn von Schantz svårt att se. 

– Vi ska nu först och främst se om Eva har brutit mot den interna policyn. Internrevisionen ska inleda sitt arbete och granska det hela. Men så vitt jag kan bedöma så har jag svårt att se att det finns ett formellt regelbrott. Men jag vill inte gå händelserna i förväg där. Därefter är det min sak att se till att detta blir ett undantag. Regel får inte vara att så fort det är utanför Europa, så ska man flyga business class. Då kanske man ska avstå resan. 

Göteborgs universitets styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård ser i dagsläget inget hinder för Eva Wibergs kandidatur.

– Nej, beslutet ligger på departementets bord och Eva hade en tjänsteanteckning och beslut kring sitt uppdrag. 

På frågan huruvida universitetsstyrelsen tittar närmare på den här typen av frågor i samband med en rekrytering svarar Sediegård att det inte hör till.

– Hade hon inte skött sig, hade vi fått reda på det av hennes chef. Hon hade en överenskommelse med honom och allt har gått rätt till, såvitt jag förstår.

I morgon torsdag har hörandeförsamlingen och universitetsstyrelsen ett möte där rekryteringsprocessen ska diskuteras, ett sammanhang där det är högst troligt att frågan om Eva Wibergs resekostnader tas upp.

– Det är troligt, ja och mitt svar blir även då att det fanns ett beslut om Evas resor och att det i dagsläget inte begåtts något fel, säger Cecilia Schelin Seidegård. 

Spionen fortsätter att bevaka frågan. 

 

Utdrag ur Lunds universitets policy:

Lunds universitet eftersträvar att resor och logi i tjänsten ska vara kostnadseffektiva. Detta innebär följande:

"Resenären ska välja det lämpligaste färdsättet med hänsyn till kostnad och tid. Ett billigt färdsätt bör väljas så länge det inte medför hinder att genomföra tjänsteuppdraget på effektivaste sätt."

Läs mer hos Lundagård

Spionens tidigare rapportering:

http://spionen.se/nyheter/1790-eva-wiberg-tackar-ja-till-att-bli-rektor-foer-goeteborgs-universit

http://spionen.se/nyheter/1789-goeteborgs-universitet-drar-tillbaka-foerslaget-om-ottersen-som-rektor

http://spionen.se/nyheter/1785-ny-rektor-foereslagen

http://spionen.se/nyheter/1786-pa-vaeg-med-pam

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se