Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad

Göteborgs universitet drar tillbaka förslaget om Ottersen som rektor

 Vid ett extrainkallat styrelsemöte idag, måndag den 30 januari, beslutade styrelsen att dra tillbaka förslaget till regeringen att föreslå Ole Petter Ottersen som rektor vid Göteborgs universitet. Anledningen är att det framkommit att Ottersen fortfarande deltar i den rektorsrekrytering som pågår vid Karolinska institutet, KI.


Ole Petter Ottersen, rektor vid Oslo universitet, meddelade i ett brev till universitetsstyrelsen under söndagen, att han inte längre är intresserad av uppdraget som rektor vid Göteborgs universitet. Detta eftersom han deltar i den rekryteringsprocess som pågår för tjänsten som ny rektor vid Karolinska institutet.

Vid måndagens extrainsatta styrelsemöte diskuterades den uppkomna situationen. En enhällig styrelse beslutade att dra tillbaka förslaget till regeringen om att utse Ottersen som rektor vid Göteborgs universitet.

Vidare gav styrelsen i uppdrag åt ordföranden Cecilia Schelin Seidegård att tillfråga den andra slutkandidaten vid rektorsrekryteringen, Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet, om hon fortfarande står till förfogande för rektorsuppdraget.

– Styrelsen hade två mycket starka kandidater att ta ställning till. Hade vi känt till att en av dem alltjämt var aktiv i en annan rekryteringsprocess hade beslutet blivit ett annat, säger Cecilia Schelin Seidegård.


Spionen fortsätter att rapportera om rekryteringen av Göteborgs universitets nya rektor. Våra tidigare publiceringar kring rekryteringen hittar du här:
http://www.spionen.se/nyheter/1757-de-haer-kan-komma-att-eftertraeda-pam-fredman
http://www.spionen.se/nyheter/1785-ny-rektor-foereslagen
http://www.spionen.se/nyheter/1786-pa-vaeg-med-pam

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se