Förtryck i alla former måste tas på allvar

Lina Söderström, chefredaktörSextrakasserier och våld i nära relationer. Det var inte tänkt som ett tema, men det här sista numret för året blev ändå Spionens mörkaste.

Emlan Wolke och hennes kvinn­liga klasskamrater på Bygghantverksprogrammet fick ovälkomna kramar och sexistiska kommentarer av en lärare. När de anmälde saken tog de kursansvariga dem på allvar, läraren fick gå och studenterna startade en genusgrupp på skolan.
I det andra fallet skedde sextrakasserierna på praktikplatsen. Studenten fick slippriga sms av sin närgångna chef. När hon anmälde saken reagerade de
utbildningsansvariga, men inte praktik­platsen. Där tyckte man inte att det var så farligt, trots att mannen i fråga arbetar på ett vård- och behandlingshem för traumatiserade ungdomar.

Att de här två fallen dök upp samtidigt är en slump. Men de är perfekta exempel på situationer där studenter är extra sårbara under sin studietid: i relationen till sina lärare och i relationen till sina handledare på praktikplatsen. I båda fallen står studenten i beroendeställning; läraren och handledaren är en auktoritet som på olika sätt har
studentens framtid i sin hand.

Startskott

Att anmäla en tafsande lärare är inte lätt, speciellt inte när den person som tar emot anmälan ofta är lärarens kollega. Att gå från obehag till handling och säga ifrån till handledaren på praktiken är minst lika svårt. Därför är det så oerhört viktigt att universitetet tar de studenter som vågar anmäla på allvar. Och att de
ansvariga på utbildningen verkligen ser till att göra något åt situationen. På Bygghantverksprogrammet i Marie­stad blev sextrakasserierna startskottet för ett större arbete med att synliggöra och komma till rätta med strukturerna på utbildningen. Det är ofta vad som krävs. Men det är långt ifrån alla utbildningar som tar den här typen av händelser på lika stort allvar.

Inget fokus på kvinnofridsbrott

Ett annat område där det finns stora brister på universitetet är i undervisningen om våld i nära relationer. Det är en fråga som många (om inte alla) av våra blivande socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, jurister och lärare kommer att komma i kontakt med upprepade gånger under sitt yrkesliv. Trots det har ingen av utbildningarna någon speciell kurs i ämnet. Temadagar, rollspel, inslag i andra kurser, ja, men inget tydligt och fördjupande fokus.

Under förra året anmäldes nästan 28 000 fall av misshandel mot kvinnor. I mer än hälften av de fallen är den misstänkta och offret i en nära relation. Dessutom är mörkertalet stort. Hur många fler fall skulle kunna upptäckas, hur många fler personer skulle kunna få hjälp om det fanns bättre kunskap om den här typen av våld bland de utexaminerade på våra socialförvaltningar, vårdcentraler och i våra skolor?

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se