Kalender

13 November 2019 - 13 December 2019
 • GADDEN 2019

  Den 12-13 november hålls Handelshögskolan i Göteborgs Studentkårs (HHGS) årligen återkommande arbetsmarknadsmässa GADDEN där studenter ges möjligheten att träffa framtida arbetsgivare. 

  Mässan riktar sig till studenter inom juridik, ekonomi, logistik och miljövetenskap och består av två fullspäckade dagar med bland annat föreläsningar, utställningar och workshops. För mer information om mässan samt programpunkter - besök www.gadden.com .

  Var: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg.

  Tider:

   

 • Framställning av flyktingar i svensk press 2015-2017

  Hur framställs de människor som kom till Sverige under åren 2015 till 2017 i svenska tidningar och tidskrifter? Daniel Wojahn, forskare vid Institutionen för svenska språket vid GU, presenterar sin studie där han har gjort en korpuslingvistisk analys av 30 000 tidningsartiklar.

  Var: Sal T219, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV), Olof Wijksgatan 6.

  Tider: 18:15 – 20:00

   

 • Öppen föreläsning: Jordens framtid - eller människans?

  Föreläsningsserien "Ett hum om..." anordnas av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och lyfter fram humanistiska perspektiv på samtida frågor. Den 20 november föreläser Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om hur människan ska ta hand om konsekvensen av sitt eget levnadssätt när det tär på jordens begränsade resurser, på ett sätt som inte tar hänsyn till framtida generationer. 

  OBS! Föranmälan krävs: Mattias Kästel Mattias.Kastel@varldskulturmuseerna.se 

  Var: Världskulturmuseet.

  Tider: 13:00 – 14:00

   

 • Barn blir mindre utsatta när konventionen blir lag

  Tillsammans med Folkuniversitetet arrangerar Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet lunchföreläsningar där ny forskning presenteras och diskuteras. Monica Larsson, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, föreläser om vad som händer när FN:s barnkonvention blir lag. 

  Var: Dragonen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19.

  Tider: 12:15 – 13:00

   

 • Ett HUM om: Finns det liv i rymden?

  Föreläsningsserien "Ett hum om..." anordnas av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och lyfter fram humanistiska perspektiv på samtida frågor. Den 26 november föreläser Gustav Holmberg, docent och lektor i idé- och lärdomshistoria, om astrobiologins vetenskapshistoria och det vetenskapliga sökandet efter liv i rymden inom 1800- och 1900-talens astronomi och rymdforskning. 

  Var: Göteborgs stadsbibliotek.

  Tider: 18:00 –

   

 • Berlinmuren - uppbyggnad, fall, följder.

  Med anledning av 30-årsjubileet av Berlinmurens fall anordnar Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU). 

  Medverkande:
  Karin Westin Tikkanen, doktor i latin, författare till "Flykten genom Berlin. Svenskarna i Stasis arkiv."
  Claes Göran Alvstam, professor emeritus i ekonomisk geografi. 
  Mats Andrén, professor i idé och lärdomshistoria.
  Edgar Platen, professor i tysk litteraturvetenskap.
  Michael Scholz, professor i modern historia.

  Modererar gör Linda K. Hammarfelt, docent i tysk litteraturvetenskap. 

  Var: Sal T302, Olof Wijksgatan 6 (Gamla hovrätten).

  Tider: 18:00 – 19:30

   

 • Ett HUM om: med kriminalromanen som mall.

  Föreläsningsserien "Ett hum om..." anordnas av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och lyfter fram humanistiska perspektiv på samtida frågor. Den 20 november föreläser Chloé Avril, lektor i engelsk litteraturvetenskap, om hur man inom rörelsen Svarta pantrarna har valt att använda sig av kriminalromanens sätt att berätta för att ställa viktiga frågor om brott, straff och rättvisa i kampen för svarta människors rättigheter. 

  Var: Göteborgs stadsbibliotek.

  Tider: 13:00 – 14:00

   

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se