Brister i Spionens rapportering om Kerai

GUS företräder inte studenterna vid Handelshögskolan gentemot institutioner och fakultet, menar Eva Thalén, utbildningsutskottets ordförande i HHGS, och riktar kritik mot Spionens rapportering om Kerai.

De senaste numren av Spionen har dominerats av rapportering rörande kursen Kerai på juristprogrammets termin fem. Rapporteringen verkar till stor del ha tagit sin utgångspunkt i den skrivelse som två studerandeskyddsombud vid GUS (Göteborgs universitets studentkårer) i höstas skickade till ytterst ansvariga vid Juridiska institutionen, Handelshögskolans fakultet och Göteborgs universitet. Att lägga just den här skrivelsen till grund för sin rapportering är problematiskt av flera anledningar.

Skrivelsen behandlar först och främst ett väldigt litet antal studenters upplevelser av kursen utan att detta tydligt framgår vare sig av skrivelsen i sig eller av Spionens rapportering.
Tvärtom så framställs det som att skrivelsen skulle ha stöd bland ett stort antal studenter vilket, att döma av kursutvärderingarna, inte är fallet.
Skrivelsen innehåller tyvärr en rad rena felaktigheter. Det hävdas bland annat att Akademihälsan skulle stå bakom skrivelsen i sin helhet. Detta stämmer inte. Man påstår även, i en första version av skrivelsen, att ett av kursens kursombud skulle ha getts fördelar vid examinationen. Det är en allvarlig anklagelse som visade sig vara helt osann.

Det framgår slutligen tyvärr inte, vare sig av skrivelsen eller av Spionens rapportering, att studerandeskyddsombud utsedda av GUS faktiskt inte är studerandeskyddsombud för studenterna vid Handelshög­skolan eller att GUS som organisation inte har som uppgift att företräda studenterna vid Handelshögskolan gentemot skolans institutioner eller fakultet. Att man från Spionens sida helt verkar ha missat detta tycker vi är anmärkningsvärt.

Vi anser att det är viktigt att respektera studenters demokratiska organisering genom att vara tydlig med vem som har mandat att tala för en viss grupp studenter och vem som inte har det.  Studenterna vid Juristprogrammet företräds av HHGS programsektion Juridiska föreningen, inte av GUS.brister i Spionens rapportering om Kerai

EVA THALÉN
Utbildningsutskottets ordförande Handelshögskolans i Göteborg studentkår (HHGS)

GUS och Spionen svarar:
Missriktad energi att anklaga GUS
Det räcker med en enda kränkt student

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se